O ratownictwie medycznym na drogach w Polsce


Źródło:

VI KONFERENCJA BRD POLSKIEGO KONGRESU DROGOWEGO

Ratownictwo drogowe – jeden
z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD

Termin:28.01.2016 -29.01.2016

Miejsce:Kazimierz Dolny, Dom Architekta

Prelegent: Maciej Pietrzak

Wybrane zagadnienia:

edukacja ratownicza, koordynacja działań służba ratowniczych, standaryzacja ratownictwa medycznego,

Loading...