Białystok jako węzeł transportowy


Autor: Białystok (Miasto B.)

Źródło:

PODLASKA DEBATA DROGOWA

Konsultacje społeczne
przebiegu korytarzy drogowych

Termin:20.02.2017

Miejsce:Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71

Prelegent:Adam Poliński

Loading...