Współczesna edukacja drogowców i mostowców – problemy i wyzwania


Autor: Politechnika Lubelska

Źródło:

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE

Termin:02.03.2017 -03.03.2017

Miejsce:Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul.
Grottgera 2

Prelegenci:Janusz Wł. Bohatkiewicz

Wybrane zagadnienia:

kształcenie inżynierów dla drogownictwa, ewolucja programów nauczania w uczelniach technicznych, powiązanie nauki z praktyką gospodarczą, nowe kierunki na Politechnice Lubelskiej

Loading...