Program rozwoju transportu do roku 2030: Inwestycje na drogach wojewódzkich


Autor: Województwo lubelskie (Urząd Marszałkowski)

Źródło:

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 02.03.2017 -03.03.2017

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2

Prelegenci: Paweł Nakonieczny

Wybrane zagadnienia:

inwestycje na drogach wojewódzkich woj. lubelskiego w perspektywie budżetowej 2014-2023, powiązania dróg wojewódzkich z krajowymi, RPO 2014-2020 i inwestycje drogowe

Loading...