Zamierzenia inwestycyjne GDDKiA w regionie w PBDK 2014-2023


Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin

Źródło:

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 02.03.2017 -03.03.2017

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2

Prelegent:Zbigniew Szepietowski

Wybrane zagadnienia:

rozwój sieci dróg krajowych w woj.. Lubelskim, drogi ekspresowe S17, S19, połączenie Lublina z Warszawą – harmongram realizacji, powiązania komunikacyjne Lublina, zaawansowanie przygotowania inwestycji przez Oddział GDDKiA w Lublinie

Loading...