Relacyjne Bazy Danych


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Źródło:

III ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Zaawansowane technologie wspierające zarządzanie drogami

Termin: 15.04.2015 -16.04.2015

Miejsce: Bielsko-Biała

Prelegent: Aleksander Łuczyk

Wybrane zagadnienia:

wymagania stawiane bazie danych, bazy proste i bazy złożone, zalety relacyjnych baz danych, przepływy między bazami danych w ZDW w Katowicach,

Loading...