System ewidencji geodezyjnej


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Źródło:

III ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Zaawansowane technologie
wspierające zarządzanie drogami

Termin: 15.04.2015 -16.04.2015

Miejsce: Bielsko-Biała

Prelegent: Weronika
Rudzka

Wybrane zagadnienia:

podstawa prawna pozyskiwania danych,

Loading...