Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Źródło:

III ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Zaawansowane technologie
wspierające zarządzanie drogami

Termin:15.04.2015 -16.04.2015

Miejsce:Bielsko-Biała

Wybrane zagadnienia:

dane przestrzenne i opisowe systemu Elektronicznej Bazy Danych Przestrzennych, budowa systemu EBDP

Loading...