Drony nad drogami


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Źródło:

III ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Zaawansowane technologie
wspierające zarządzanie drogami

Termin: 15.04.2015 -16.04.2015

Miejsce: Bielsko-Biała

Prelegent: Bogdan Modrzewski

Wybrane zagadnienia:

pilotażowy program pozyskiwania danych dotyczących pasa drogowego metodami fotogrametrycznymi, technologia fotolotnicza, przetwarzanie danych, analiza wad i zalet stosowania dronów w porównaniu do fotogrametrii lotniczej i skaningu laserowego

Loading...