Ewidencja dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach a dyrektywa INSPIRE


Autor: Heller Consult

Źródło:

III ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Zaawansowane technologie
wspierające zarządzanie drogami

Termin: 15.04.2015 -16.04.2015

Miejsce: Bielsko-Biała

Prelegent: Tomasz Wojsz

Wybrane zagadnienia:

infrastruktura informacji przestrzennej w Europie, dyrektywa INSPIRE i wymogi stawiane zbiorom danych, wykorzystanie danych gromadzonych w ewidencji dróg publicznych przez odpowiednie zarządy, potrzeba harmonizacji zbiorów,

Loading...