Inwestycje drogowe regionu


Źródło:

PODLASKA DEBATA DROGOWA

Konsultacje społeczne
przebiegu korytarzy drogowych

Termin:20.02.2017

Miejsce:Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71

Prelegent:K Barbachowski

Wybrane zagadnienia:

stan sieci dróg wojewódzkich na Podlasiu, potrzeby inwestycyjne na drogach wojewódzkich, inwestycje na drogach wojewódzkich jako komplementarne dla dróg krajowych i ich węzłów, projekty drogowe w ramach RPO 2014-2020

Loading...