Gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z objazdów dróg w ZDW Katowice


Autor: Heller Ing. GmbH

Źródło:

III ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Zaawansowane technologie
wspierające zarządzanie drogami

Termin:15.04.2015 -16.04.2015

Miejsce: Bielsko-Biała

Prelegent: Marek Skakuj

Wybrane zagadnienia:

wyzwania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej, system udostępniania informacji drogowej, źródła danych dostępne w ZDW Katowice, aplikacja edziennik

Loading...