Systemy oznakowania lokalizacji infrastruktury


Autor: 3M

Źródło:

III ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Zaawansowane technologie
wspierające zarządzanie drogami

Termin: 15.04.2015 -16.04.2015

Miejsce: Bielsko-Biała

Wybrane zagadnienia:

nieprawidłowa lokalizacja częstą przyczyną uszkodzeń gazociągów podczas robót drogowych w USA, problemy powodowane przez nadmierne zagęszczenie i niewłaściwe oznakowanie różnych sieci przesyłowych, rozwiązane to systemy lokalizacji i oznakowania infrastruktury Dynatel, ponad 35 mln markerów zastosowanych na świecie

Loading...