Plany budowy dróg krajowych w regionie podlaskim


Autor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Źródło:

PODLASKA DEBATA DROGOWA

Konsultacje społeczne
przebiegu korytarzy drogowych

Termin:20.02.2017

Miejsce:Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71

Prelegent:

Krzysztof Kondraciuk

Wybrane zagadnienia:

przebieg dróg ekspresowych na terenie woj. podlaskiego, harmongram realizacji drogi ekspresowej S8, etapy realizacji drogi ekspresowej S61, stan zaawansowania przygotowań do budowy drogi ekspresowej S19, plany przebudowy drogi krajowej nr 8 Korycin-Augustów,

Loading...