Uwarunkowania technologiczne zbrojenia betonu asfaltowego


Autor: S&P Polska

Źródło:

II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin:20.04.2016 -22.04.2016

Miejsce:Zakopane

Prelegent:Marian Padło

Wybrane zagadnienia:

zbrojenie nawierzchni asfaltowej geosiatką, materiały stosowane do zbrojenia, przykład zaprojektowania i wykonania zbrojenia

Loading...