Trasy rowerowe Małopolski: zaawansowanie projektów


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Źródło:

II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin:20.04.2016 -22.04.2016

Miejsce:Zakopane

Prelegent:Marek Zając

Wybrane zagadnienia:

zalety roweru jako środka komunikacji, Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w woj. Małopolskim, planowana sieć tras rowerowych w roku 2020, elementy tras rowerowych, parametry tras rowerowych w Małopolsce, zaawansowanie realizacji projektu

Loading...