ITS – Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Źródło:

II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin:20.04.2016 -22.04.2016

Miejsce:Zakopane

Prelegent:Patryk Zakrzewski

Wybrane zagadnienia:

opis projektu Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce, zakres wdrożenia Systemu Czasu Przejazdu, urządzenia gromadzące dane o ruchu, architektura systemu informatycznego, zarządzanie danymi i ich wykorzystanie w systemie czasu przejazdu

Loading...