Implementacja dyrektyw unijnych


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Źródło:

II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin:20.04.2016 -22.04.2016

Miejsce:Zakopane

Prelegent:Inga Gęsiarz-Nowak

Wybrane zagadnienia:

stan prawny w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r., wybrane projektowane obszary zmian w Prawie zamówień publicznych, nowe kryteria oceny ofert, nowe zasady zmiany postanowień umowy

Loading...