Efekty zastosowania cichych nawierzchni


Autor: EKKOM

Źródło:

II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin:20.04.2016 -22.04.2016

Miejsce:Zakopane

Prelegenci:

Janusz Bohatkiewicz
Maciej Hałucha
Marcin Debiński

Wybrane zagadnienia:

czynniki wpływające na hałas drogowy, eksperyment i pilotaż na DW780 w zakresie “cichych nawierzchni”, lokalizacja badanych odcinków na innych drogach wojewódzkich, zastosowane rodzaje nawierzchni, wyniki obliczeń akustycznych przed i po zastosowaniu cichych nawierzchni, przełomowe znaczenie wprowadzenia cichych nawierzchni

Loading...