Drogi w RPO 2014-2020


Autor: Województwo małopolskie (Urząd Marszałkowski)

Źródło:

II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin:20.04.2016 -22.04.2016

Miejsce:Zakopane

Prelegent:Jakub Szymański

Wybrane zagadnienia:

cele wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Małopolski, środki na infrastrukturę transportową w RPO, kto może być beneficjentem pieniędzy z RPO, zakres wsparcia dla różnych kategorii dróg według ich znaczenia komunikacyjnego, kryteria wyboru projektów

Loading...