Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmian warunków technicznych obejmujących pionowe znaki drogowe


Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

IV ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Bezpieczeństwo i trwałość

Miejsce:Chorzów, hotel Diament Arsenal Palace

Prelegent:

Leszek Kornalewski

Loading...