Drogowcy zbierają krew dla ofiar wypadków

GDDKiA we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zbiera krew dla ofiar wypadków drogowych. Akcja potrwa do końca roku, a przyłączyć się może do niej każdy.

W ten nietypowy sposób GDDKiA pragnie uczcić przypadającą w tym roku 200. rocznicę ustanowienia w Polsce centralnej administracji drogowej. Zbiórka krwi prowadzona jest we wszystkich Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziałach Terenowych oraz podczas akcjach wyjazdowych, w mobilnym punkcie poboru krwi. 12 lutego, w dniu podpisania porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz NCK, taki „krwiobus” zaparkował przy ulicy Wroniej 53 w Warszawie na wprost głównego wejścia do siedziby Generalnej Dyrekcji.

Spadkobiercami tradycji Centralnej Administracji Drogowej są pracownicy administracji drogowej wszystkich szczebli. I do nich właśnie, a także innych organów administracji publicznej, przedsiębiorców i ich pracowników. GDDKiA apeluje o przyłączenie się do zbiórki. Cel został sformułowany ambitnie: „200 litrów krwi na 200-lecie”, ale wszystko wskazuje na to, że będzie przekroczony.

Polski Kongres Drogowy wspiera tę szlachetną akcję i apeluje do swoich członków i sympatyków o przyłączenie się do zbiórki. Hasło, które należy podać w placówce krwiodawstwa to „200 lat Administracji Drogowej”. Akcja będzie wspierana podczas konferencji PKJD, w największym stopniu w czasie VI Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego we wrześniu w Mikołajkach, poświęconego w całości sprawom bezpieczeństwa na drogach.

Licznik zbiórki

Kto może oddawać krew

Lista miejsc, w których można oddać krew

Przywileje krwiodawców

Polecane artykuły

3 polskie referaty w Abu Zabi

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC, po ocenie przez Komitety Techniczne, zakwalifikowało 3 referaty polskich autorów do wygłoszenia na Światowym Kongresie Drogowym 2019.

W grudniu Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową zostanie zorganizowany w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2019 roku, wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i Inicjatywę Edukacyjną INFRAMA.


Dyrektor DSDiK Leszek Loch dziękuje za przyznane wyróżnienie

Wyróżnienia „Dobry Gospodarz” za drogi betonowe

Troje samorządowców zostało wyróżnionych nagrodą „Dobry Gospodarz”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Producentów Cementu za budowę samorządowych dróg o nawierzchni betonowej.