Drogi łączą przyjaciół

Pod takim właśnie hasłem w dniach 3-5 października odbyła się konferencja integracyjna drogowców z przygranicznych regionów Polski, Czech i Słowacji. Komitety narodowe PIARC w tych krajach będą proponować kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Konferencja odbyła się w miejscowości Lipowa koło Żywca, a więc w miejscu nieodległym od styku granic tych trzech krajów. Miała ona dwa przewodnie tematy: realizację transgranicznych projektów drogowych, wspieranych przez Unię Europejską w ramach programu Interreg oraz wymianę doświadczeń publicznych zamawiających roboty budowlane i przedstawicieli rynku w tych trzech krajach. Poza funkcją wymiany doświadczeń, istotnym celem konferencji była integracja drogowców. Służył temu odbywający się równolegle turniej piłkarski z udziałem 6 drużyn, reprezentujących jednostki administracji drogowej szczebla regionalnego z Polski i Czech.

Konferencja została zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy jako narodowy komitet Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Przybyli na nią szefowie narodowych komitetów PIARC z Czech: Vaclav Neuvirt (przewodniczący Komitetu Narodowego PIARC Republiki Czeskiej) i Petr Mondschein (prezes Czeskiego Towarzystwa Drogowego) oraz Słowacji: przewodniczący Komitetu Narodowego Jan Szedivy i członek władz Słowackiego Towarzystwa Drogowego Duszan Sztofa. Podczas trójstronnego spotkania uzgodniono zacieśnienie współpracy, wzajemne zapraszanie na organizowane ważniejsze przedsięwzięcia programowe i wspólne organizowanie przedsięwzięć podobnych do konferencji w Lipowej. Polscy i słowaccy drogowcy zadeklarowali także poparcie dla kandydatury Pragi do organizacji 27 Światowego Kongresu Drogowego w roku 2023.

Polecane artykuły

Drogowcy zbierają krew dla ofiar wypadków

GDDKiA we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zbiera krew dla ofiar wypadków drogowych. Akcja potrwa do końca roku, a przyłączyć się może do niej każdy.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay

Narciarze-drogowcy powalczą 2 marca w Zakopanem

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaprasza drogowców do Zakopanego na XV Zawody Narciarskie i Snowboardowe im. Wojtka Malusi. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego.

Konsultacje nowego Prawa zamówień

Trwają konsultacje projektu zupełnie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Rządowe instytucje organizują 16 lutego w ich ramach nietypową formę debaty – hackathon.