Drogi łączą przyjaciół

Pod takim właśnie hasłem w dniach 3-5 października odbyła się konferencja integracyjna drogowców z przygranicznych regionów Polski, Czech i Słowacji. Komitety narodowe PIARC w tych krajach będą proponować kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Konferencja odbyła się w miejscowości Lipowa koło Żywca, a więc w miejscu nieodległym od styku granic tych trzech krajów. Miała ona dwa przewodnie tematy: realizację transgranicznych projektów drogowych, wspieranych przez Unię Europejską w ramach programu Interreg oraz wymianę doświadczeń publicznych zamawiających roboty budowlane i przedstawicieli rynku w tych trzech krajach. Poza funkcją wymiany doświadczeń, istotnym celem konferencji była integracja drogowców. Służył temu odbywający się równolegle turniej piłkarski z udziałem 6 drużyn, reprezentujących jednostki administracji drogowej szczebla regionalnego z Polski i Czech.

Konferencja została zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy jako narodowy komitet Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Przybyli na nią szefowie narodowych komitetów PIARC z Czech: Vaclav Neuvirt (przewodniczący Komitetu Narodowego PIARC Republiki Czeskiej) i Petr Mondschein (prezes Czeskiego Towarzystwa Drogowego) oraz Słowacji: przewodniczący Komitetu Narodowego Jan Szedivy i członek władz Słowackiego Towarzystwa Drogowego Duszan Sztofa. Podczas trójstronnego spotkania uzgodniono zacieśnienie współpracy, wzajemne zapraszanie na organizowane ważniejsze przedsięwzięcia programowe i wspólne organizowanie przedsięwzięć podobnych do konferencji w Lipowej. Polscy i słowaccy drogowcy zadeklarowali także poparcie dla kandydatury Pragi do organizacji 27 Światowego Kongresu Drogowego w roku 2023.

Polecane artykuły

3 polskie referaty w Abu Zabi

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC, po ocenie przez Komitety Techniczne, zakwalifikowało 3 referaty polskich autorów do wygłoszenia na Światowym Kongresie Drogowym 2019.

W grudniu Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową zostanie zorganizowany w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2019 roku, wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i Inicjatywę Edukacyjną INFRAMA.


Dyrektor DSDiK Leszek Loch dziękuje za przyznane wyróżnienie

Wyróżnienia „Dobry Gospodarz” za drogi betonowe

Troje samorządowców zostało wyróżnionych nagrodą „Dobry Gospodarz”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Producentów Cementu za budowę samorządowych dróg o nawierzchni betonowej.