Kalendarz wydarzeń PKD w 2019 roku

Znane są już daty kluczowych wydarzeń organizowanych przez PKD w roku 2019. Będziemy kontynuować cieszące się dużym zainteresowaniem Fora Drogowe w regionach, a także organizować seminaria i kolokwia eksperckie, umożliwiające transfer wiedzy.

22-24 stycznia 2019 r. Wrocław: Dolnośląskie Forum Drogowe.

Tematy przewodnie to: budowa oraz efektywna i bezpieczna eksploatacja tuneli, zapobieganie i likwidacja szkód górniczych w drogownictwie, rozpoznanie geologiczne w przygotowaniu inwestycji.

7-9 kwietnia 2019 r. Sopot: IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Konferencja poświęcona tradycyjnie systemom i szczegółowym rozwiązaniom zarządzania siecią drogową, utrzymania dróg i bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4-6 czerwca 2019 r. Katowice: VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”

Ta edycja konferencji, mającej charakter wymiany doświadczeń drogowców z Polski, Niemiec i innych krajów, koncentrować się będzie wokół problemów hałasu komunikacyjnego, technologii nawierzchniowych oraz inżynierii ruchu. Ponownie pojawią się też zagadnienia bezpieczeństwa motocyklistów.

22-24 września 2019 r. Mikołajki VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Konferencja poświęcona kwestiom zrównoważonego rozwoju sieci drogowej, w tym zarządzaniem z wykorzystaniem narzędzi Asset Management oraz innowacjom w drogownictwie.

Poza tymi, dobrze ugruntowanymi w środowisku drogowym imprezami, przyszły rok obfitował będzie także w ważne działania na arenie międzynarodowej. Najważniejszym z nich będzie odbywający się co cztery lata Światowy Kongres Drogowy. Kongres obradował będzie w dniach 6-10 października 2019 r. Polski Kongres Drogowy - jako Komitet Narodowy PIARC - będzie miał na nim swoich przedstawicieli.

Głównym zadaniem komitetu narodowego jest szerzenie wiedzy technicznej i pośredniczenie w międzynarodowej wymianie doświadczeń w dziedzinie drogownictwa i transportu drogowego. Temu służą organizowane przez PKD kolokwia eksperckie. W przyszłym roku odbędzie się kilka takich spotkań, ich terminy i szczegółowy zakres tematyczny zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez działające w stowarzyszeniu Komitety Techniczne.

Polecane artykuły

Ceremonia zamknięcia Kongresu. Po lewej Zbigniew Kotlarek prezes PKD, z prawej Claude van Rooten, prezydent PIARC. Fot. PKD

Końcowy raport z Kongresu Zimowego

Gotowy jest raport końcowy i opracowane materiały XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego Gdańsk 2018.

Górska droga w Abu Dhabi. fot. Pixabay

Konkurs na referat na Kongres PIARC w Abu Dhabi

“Łączenie kultur – wzmocnienie gospodarki” to hasło Światowego Kongresu Drogowego 2019. Do 30 września można zgłaszać propozycje (abstrakty) referatów. Najlepsze polskie propozycje będą nagrodzone.

Stolica Turyngii Erfurt gościła w tym roku uczestników Niemieckiego Kongresu Dróg i Komunikacji. fot. PKD

Przedstawiciele PKD na Kongresie FGSV

W zakończonym 14 września w Erfurcie Niemieckim Kongresie Dróg i Komunikacji brali udział przedstawiciele PKD. FSGV i PKD współpracują od wielu lat w dziedzinie wiedzy technicznej w drogownictwie.