Kalendarz wydarzeń PKD w 2019 roku

Znane są już daty kluczowych wydarzeń organizowanych przez PKD w roku 2019. Będziemy kontynuować cieszące się dużym zainteresowaniem Fora Drogowe w regionach, a także organizować seminaria i kolokwia eksperckie, umożliwiające transfer wiedzy.

22-24 stycznia 2019 r. Wrocław: Dolnośląskie Forum Drogowe.

Tematy przewodnie to: budowa oraz efektywna i bezpieczna eksploatacja tuneli, zapobieganie i likwidacja szkód górniczych w drogownictwie, rozpoznanie geologiczne w przygotowaniu inwestycji.

7-9 kwietnia 2019 r. Sopot: IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Konferencja poświęcona tradycyjnie systemom i szczegółowym rozwiązaniom zarządzania siecią drogową, utrzymania dróg i bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4-6 czerwca 2019 r. Katowice: VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”

Ta edycja konferencji, mającej charakter wymiany doświadczeń drogowców z Polski, Niemiec i innych krajów, koncentrować się będzie wokół problemów hałasu komunikacyjnego, technologii nawierzchniowych oraz inżynierii ruchu. Ponownie pojawią się też zagadnienia bezpieczeństwa motocyklistów.

22-24 września 2019 r. Mikołajki VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Konferencja poświęcona kwestiom zrównoważonego rozwoju sieci drogowej, w tym zarządzaniem z wykorzystaniem narzędzi Asset Management oraz innowacjom w drogownictwie.

Poza tymi, dobrze ugruntowanymi w środowisku drogowym imprezami, przyszły rok obfitował będzie także w ważne działania na arenie międzynarodowej. Najważniejszym z nich będzie odbywający się co cztery lata Światowy Kongres Drogowy. Kongres obradował będzie w dniach 6-10 października 2019 r. Polski Kongres Drogowy - jako Komitet Narodowy PIARC - będzie miał na nim swoich przedstawicieli.

Głównym zadaniem komitetu narodowego jest szerzenie wiedzy technicznej i pośredniczenie w międzynarodowej wymianie doświadczeń w dziedzinie drogownictwa i transportu drogowego. Temu służą organizowane przez PKD kolokwia eksperckie. W przyszłym roku odbędzie się kilka takich spotkań, ich terminy i szczegółowy zakres tematyczny zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez działające w stowarzyszeniu Komitety Techniczne.

Polecane artykuły

Nie pomógł fantastyczny doping kibiców - drużyna ZDW w Olsztynie zajęła w swojej grupie trzecie miejsce i w sobotę zagra o miejsca 9-14. Fot. PKD

Kto zagra w drugiej fazie zawodów w Giżycku?

Od rozgrywek w wylosowanych przed zawodami grupach rozpoczęły się 16 listopada w Giżycku V Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej. W sobotę mecze decydujące o miejscach.

Praga gospodarzem Światowego Kongresu Drogowego 2023

27 Światowy Kongres Drogowy odbędzie się w Pradze – postanowili członkowie Rady Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Stolica Czech wygrała rywalizację z Sydney i Kuala Lumpur.

Zmiany w metodzie oceny hałasu: opinia PKD

PKD przesłał do Ministerstwa Środowiska opinię do projektu ustawy zmieniającej zasady wykonywania map akustycznych do celów inwestycyjnych.