Projektanci rozmawiali z Zamawiającym

Kolejnym krokiem w stronę lepszej współpracy służb inwestorskich GDDKiA i firm projektowych stało się spotkanie konsultacyjne z tym środowiskiem, które odbyło się 19 lipca w Warszawie, na prośbę PKD.

Zorganizowanie takiego spotkania stanowiło realizację wniosku zgłoszonego podczas odbywającego się w czerwcu br. II Pomorskiego Forum Drogowego. W ramach Forum Projektantów, które przygotował działający w ramach PKD Komitet Projektowy, reprezentanci tego środowiska wyartykułowali w Gdyni wiele problemów, na które napotykają w relacjach z inwestorem oraz - w przypadku kontraktów w formule "Zaprojektuj i Buduj" - z generalnymi wykonawcami. Zostały one szczegółowo omówione na spotkaniu, w którym uczestniczył Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, jego zastępcy: Iwona Stępień-Pilipczuk i Jacek Gryga oraz szerokie grono odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji urzędników Generalnej Dyrekcji.

Tematy budzące najwięcej zastrzeżeń wśród projektantów, zebrane w wyniku konsultacji w środowisku, przedstawili: prezes Transprojektu Warszawa dr inż. Tadeusz Suwara (wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego) i dyrektor naczelny Transprojektu Gdańskiego Marek Rytlewski (członek zarządu stowarzyszenia).

Obowiązki podatkowe a fakturowanie wg umów na projektowanie w GDDKiA

Z chwilą przekazania dzieła (dokumentacji) po stronie projektanta powstaje obowiązek podatkowy. Z ogólnych przepisów (w tym Kodeksu Cywilnego) wynika, że fakturę za usługę wystawić należy do 15 dnia miesiąca po miesiącu dostawy. "Dostawą" jest przekazanie dokumentacji Zamawiającemu, dla którego jednakże momentem, w którym przyjmuje fakturę jest formalny odbiór dokumentacji - czyli stwierdzenie, że nie zawiera ona żadnych błędów i jest zgodna z tym, czego oczekiwał. Procedura odbioru może trwać nawet miesiącami i do jej zakończenia projektant nie ma zapłaconej należności. Zdarzają sie wezwania do Urzędu Skarbowego, gdyż administracja skarbowa rozumuje prosto: usługa została zrealizowana i faktura powinna być zapłacona, a jeśli efekt jest niezadowalający, to się "towar" reklamuje.

Według projektantów rozwiązaniem byłoby składanie faktury wraz z dokumentacją. Część należności mogłaby być wypłacona od razu, a reszta zatrzymana i wypłacona po formalnym odbiorze.

Przedstawiciele GDDKiA przyznali, że też mają z tym problem. Z ich punktu widzenia, moment przywiezienia dokumentacji nie może upoważniać do wystawienia faktury. To identycznie jak z wykonawcą robót budowlanych, który też nie dostanie zapłaty zanim roboty nie będą odebrane. Nie możemy płacić za "kota w worku", czyli obszernej dokumentacji bez sprawdzenia - zauważyła I. Stępień-Pilipczuk. Dyrekcja nie broni się przed częściowymi płatnościami, ale chce mieć możliwość zatrzymania części wynagrodzenia, np. traktować wartość netto jako część zatrzymaną, a wypłacać część odpowiadającą podatkowi od towarów i usług. Być może w umowie należałoby zawrzeć "kamienie milowe", jak w umowach na roboty budowlane i płacić częściowe wynagrodzenie po ich osiągnięciu.

Zdaniem projektantów, system "kamieni milowych" nie pasuje do prac projektowych. Nie byłoby zatem dobrym rozwiązaniem płacić jakąś część np. za dostarczenie jednego egzemplarza dokumentacji, a reszty - po dostarczeniu pozostałych. Lepszym rozwiązaniem - zaproponował Maciej Durski z firmy Lafrentz Polska - byłoby wystąpienie do Ministerstwa Finansów o interpretację jaki zapis w umowie wprowadzić, żeby obowiązek podatkowy połączyć z odbiorem projektu. Na razie jest bowiem tyle interpretacji, ile urzędów.

Podsumowując ten watek dyskusji, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk zaproponował, by w umowach zmienić zapis o terminie płatności w ten sposób, by Zamawiający był zobowiązany opłacić część faktury, odpowiadającej podatkowi VAT od razu, a resztę po odbiorze. A może lepszym rozwiązaniem byłaby wypłata ustalonej zaliczki? Ta sprawa - jak zapowiedział - będzie skonsultowana z prawnikami.

Konieczność zmian w przepisach technicznych

Polecane artykuły

GDDKiA i inżynierowie nadzoru: spotkania mają sens

Uzależnienie wynagrodzenia dla konsultantów od postępów w realizacji kontraktu oraz procedury w przetargach były tematem spotkania szerokiego kierownictwa GDDKiA z przedstawicielami środowiska.

Marceli Bochenek (w środku) odbiera statuetkę

Marceli Bochenek: Zasłużony dla Sprawy Drogowej

Marceli Bochenek - twórca i wieloletni kierownik Muzeum Drogownictwa w Szczucinie został uhonorowany wyróżnieniem "Zasłużony dla Sprawy Drogowej" przez Polski Kongres Drogowy.

Patronat ministra nad Inicjatywą Akademicką

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit objął honorowym patronatem Inicjatywę Akademicką PKD. Inauguracja zaplanowana jest na 1 października w Ostródzie.