Marceli Bochenek: Zasłużony dla Sprawy Drogowej

Marceli Bochenek - twórca i wieloletni kierownik Muzeum Drogownictwa w Szczucinie został uhonorowany wyróżnieniem "Zasłużony dla Sprawy Drogowej" przez Polski Kongres Drogowy.

Muzeum powstało w 1982, jako jedyna tego typu placówka w Polsce i jedna z nielicznych w Europie. Zostało zorganizowane przez ówczesny Rejon Dróg Publicznych w Tarnowie, na terenie bazy czynnego obwodu drogowego, przy drodze Tarnów-Kielce (droga krajowa nr 73). Zabytkowe maszyny ustawiono na obrzeżach bazy, a w starym drewnianym baraku mieściły sie biura i były prezentowane eksponaty, które nie mogły przebywać na wolnym powietrzu.

W kolejnych latach ekspozycja była zasilana przez drogowców z całego kraju. Przekazywano tam bezcenne pamiątki dokumentujące prace pokoleń polskich drogowców, pochodzące z licznych niegdyś izb tradycji, wystaw, gablot jednostek likwidowanych lub zmieniających siedziby i przekazanych GDDKiA – jako opiekunowi dziedzictwa drogowego - do wykorzystania w Szczucinie. Od 1992 roku systematycznie zajmowała się tym Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa.

Założycielem muzeum i jego wieloletnim - do przejścia na emeryturę - kierownikiem był Marceli Bochenek, on także doprowadził do powstania Fundacji. Posiadająca status organizacji pożytku publicznego i nieprowadząca działalności gospodarczej Fundacja przez lata zdołała dokonać wielkich rzeczy. Pracując całkowicie społecznie, ze zbiórek, cegiełek, datków pieniężnych i rzeczowych przyczyniła się do pozyskania terenu, projektu budynku, koncepcji wystaw zewnętrznych i wewnętrznych, wyposażenia wnętrz w meble, urządzenia, komputery. Udostępniła bezpłatnie kilka hektarów gruntu z zabudowaniami na stworzenie zaplecza warsztatowo-magazynowego do prowadzenia prac konserwatorskich i remontowych zabytków drogownictwa. Wsparcia dla tej działalności udzielała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w 2005 roku powołała Wydział (obecnie Zespół) Historii Drogownictwa w biurze Dyrektora Generalnego Urzędu, z siedzibą w Szczucinie.

Uroczystość wręczenia Marcelemu Bochenkowi statuetki "Zasłużonego dla Sprawy Drogowej" odbyła się w Warszawie 27 czerwca, w trakcie trwania obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Kongresu Drogowego. PKD ustanowił honorowe wyróżnienie "Zasłużony dla sprawy drogowej", którego nazwa nawiązuje do definicji misji Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako "przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej". Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach.

Statuetki (mające postać szklanej bryły z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca - walcem) wręczone zostały po raz pierwszy w czasie uroczystości w 2015 roku w Kielcach. Uhonorowani zostali w ten sposób: Konrad Jabłoński, prof. Ryszard Krystek, Zygmunt Pater i Kazimierz Strach. W roku 2016 dołączyli do nich: Wennemar Gerbens, który zakończył kadencję przewodniczącego Towarzystwa Badawczego Drogownictwa i Inżynierii Ruchu FGSV (wyróżniony jako pierwszy cudzoziemiec) oraz Andrzej Pawlaczyk, były wieloletni dyrektor naczelny Transprojektu Gdańskiego. W roku 2017 wyróżniono w ten sposób prof. Jana Kukiełkę, prof. Mariana Tracza i Marcelego Bochenka.

Polecane artykuły

Prof. Marian Tracz (z lewej) odbiera statuetkę z rąk prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka, wiceprezesa Zbigniewa Tabora (zasłonięty) i prof. Antoniego Szydły. Fot. PKD

Prof. Marian Tracz - "Zasłużony dla Sprawy Drogowej"

Prof. Marian Tracz, wybitny naukowiec z obszaru inżynierii ruchu, został kolejnym laureatem honorowego wyróżnienia "Zasłużony dla Sprawy Drogowej", ustanowionego z okazji 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce.

Prof. Jan Kukiełka: "Zasłużony dla sprawy drogowej"

W trakcie II Lubelskiego Forum Drogowego wychowawca wielu pokoleń drogowców prof. Jan Kukiełka został uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Sprawy Drogowej".

Pierwsi "Zasłużeni dla sprawy drogowej"

Podczas jubileuszu PKD, w Kielcach, wręczone zostały pierwsze wyróżnienia "Zasłużony dla sprawy drogowej". To podziękowania dla najgodniejszych z nas - powiedział prezes PKD Zbigniew Kotlarek.