Piekary: międzynarodowo o drogach

Dobiegło końca zbieranie zgłoszeń udziału w V Śląskim Forum Drogownictwa. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia w Piekarach Śląskich, z udziałem 190 gości. Wśród uczestników będą przedstawiciele administracji drogowej, w tym: Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wraz z kilkoma dyrektorami Oddziałów GDDKiA, dyrektorzy kilku Zarządów Dróg Wojewódzkich, prezydenci i burmistrzowie miast.

V ŚFD będzie międzynarodowym kongresem, poświęconym wymianie informacji o najnowszych technologiach budowy, utrzymania i oznakowania dróg między drogowcami z Polski, Niemiec i Austrii. Prezentacje wygłoszą m.in. profesorowie: Marian Tracz i Antoni Szydło, a udział w dyskusji zapowiedzieli prof. Leszek Rafalski i prof. Stanisław Gaca. Zagraniczne doświadczenia, zwłaszcza w obszarze technologii nawierzchni, przedstawią: prof. Ulf Zander (BASt - Bundesanstalt für Straßenwesen), Maximilian Weixlbaum (GESTRATA, TPA Wien), dr Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH, Martin Muschalla (TPA Bad Hersfaeld), Ralf Alte-Teigeler (Otto Alte-Teigeler GmbH) i inni wybitni eksperci.

Organizatorami Forum są: Polski Kongres Drogowy oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Honorowym patronatem objął imprezę Marszałek Województwa Śląskiego.

Złoci Partnerzy konferencji: 3M i Tensar.

Srebrni Partnerzy: Lotos Asfalt, Orlen Asfalt, Lhoist, Infracrete

Partnerzy Wspierający: Designers, Dow, Ha-Be

Polecane artykuły

IV ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Rekordowe IV Śląskie Forum Drogownictwa

Bezpieczeństwo i trwałość to hasło, pod którym obradowało IV Śląskie Forum Drogownictwa. Konferencja zgromadziła rekordową liczbę przeszło 200 uczestników z całego kraju oraz Niemiec i Holandii.

Bez nowoczesnych technologii nie ma zarządzania drogami

Elektroniczne narzędzia jak wideorejestracja pasa drogowego, zdjęcia fotogrametryczne czy złożone aplikacje wykorzystujące relacyjne bazy danych to już codzienność w pracy zarządców dróg wyższych kategorii. Ich stosowanie stanowiło temat przewodni III Śląskiego Forum Drogownictwa, które zakończyło się 16 kwietnia w Bielsku-Białej.

II Śląskie Forum Drogownictwa

Na Śląsku o trwałości dróg i bezpieczeństwie

II Śląskie Forum Drogownictwa, które zgromadziło 8 i 9 maja w Bielsku Białej przeszło 170 uczestników, potwierdziło szczególne zasługi śląskich drogowców w kreowaniu postępu technicznego w budowie i utrzymaniu dróg. Jego hasło "Trwałość i bezpieczeństwo" znalazło odbicie w blisko 25 zróżnicowanych tematycznie prezentacjach, przygotowanych przez międzynarodowe grono specjalistów.