VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Zapisz się

Tradycyjnie Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń badaczy i praktyków z Polski, Niemiec i innych krajów Europy Środkowej na temat najnowszych trendów w drogownictwie, w tym technologii budowy nawierzchni, zarządzania drogami i bezpieczeństwa ruchu. W obszarze brd wiodącym tematem będzie bezpieczeństwo motocyklistów.. Swój udział potwierdzili przedstawiciele czołowych niemieckich instytucji badawczych; BASt i FGSV, federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz rządu krajowego Bawarii.

Miejscem obrad będzie Hotel PARK INN by RADISSON ****(dawniej FORUM Katowice) , ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice.


Program:


wtorek 24 kwietnia:

(opcjonalnie, liczba miejsc ograniczona)

13:00 – 14:00 – zakwaterowanie uczestników

14:00 – 15:30 - lunch

16:00 – 20:00 – wycieczka techniczna

20:00 – kolacja z potrawami regionalnymi

środa 25 kwietnia:

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 sesja I

Powitanie uczestników, wystąpienia gości honorowych, wręczenie wyróżnień i nagród (40’)

DuraBASt (poligon doświadczalny) – Prof. Dr. Ulf Zander, Stefan Höller Bundesanstalt für Straßenwesen (30’)

Nawierzchnie betonowe - prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (30')

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (10’)

11:50 przerwa kawowa

12:10 sesja II (90')

Vorteile von hochmodifiziertem Bitumen - PmB HiM - Bindemittel für spezielle Anforderungen– Siegfried Kammerer , OMV Austria (30')

Projektowanie mieszanek z asfaltów modyfikowanych z dodatkiem wapna – dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt Sp. z o. o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock) (25')

Prezentacja Partnera Forum (25')

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (10')

13:40 obiad

14:45 sesja III

Grinding+Grooving: dlaczego te technologie są stosowane w Niemczech - Dr. Marko Wieland BASt (30')

Grinding+Grooving, wymagania techniczne dotyczące maszyn oraz wymagania wykonawcze i specyfikacje techniczne - Ralf Alte-Teigeler Otto Alte-Teigler GmbH, Jens Skarabis Silentex GmbH (30')

Przywracanie charakterystyk powierzchniowych nawierzchni betonowych – prof. dr hab. Mirosław Graczyk Instytut Badawczy Dróg i Mostów (20')

Prezentacja Partnera Forum - Marek Przeradzki Visolis/InfraCrete (15’)

Prezentacja Partnera Forum - Michał Gołos Tensar (20’)

Pytania i odpowiedzi (20')

17:00 przerwa kawowa

17:20 sesja IV (75')

Cele działalności Komitetu Technicznego Road Asset Management Polskiego Kongresu Drogowego - Karol Markowski , zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku (20')

Proaktywne zarządzanie utrzymaniem dróg - prof. dr hab. inż. Adam Zofka Instytut Badawczy Dróg i Mostów, (ul. Instytutowa 5, 03-302 Warszawa) (25')

Wyzwania dla zarządców dróg w obliczu upowszechnienia pojazdów autonomicznych - prezentacja firmy 3M (20')

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (15’)

20:00 uroczysta kolacja, wystąpi zespół „The Black”

czwartek 26 kwietnia:

9:00 sesja V (105')

Resiliente Straßenverkehrsinfrastruktur im Kontext eines risikobasierten Asset Managements (Odporna infrastruktura drogowa w kontekście zarządzania ryzykiem w Asset Management) – Dr. Jurgen Krieger Bundesanstalt für Straßenwesen (25‘)

„Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Bayerischen Straßenbauverwaltung“ – Roland Degelmann Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (25')

Asset Management… i co dalej? - Marek Skakuj Heller Ing. mbH, (15‘)

referat z ZDW Olsztyn (15')

Słupy kompozytowe: nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej – Jarosław Schabowski, Alumast(15')

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (10')

10:45 przerwa kawowa (czas na wymeldowanie) (30')

11:15 sesja VII (135')

„Straßenverkehrszählung und Sicherheitsscreening in Baden-Württemberg“ - Dr.-Ing. Marion Mayer-Kreitz Landesstelle für Straßentechnik Straßenverkehrszentrale BW (25')

Rozwiązania infrastruktury drogowej z uwagi na ruch motocykli – wstępna analiza potrzeb i ograniczeń prof. dr hab. Stanisław Gaca, dr inż. Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu) (25')

Szorstkość (aspekty bezpieczeństwa miedzy innymi dla motocyklistów) - Dr Jurgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH (25')

"Infrastruktura przyjazna motocyklistom: program działania Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF na rok 2018" - Christophe Nicodeme Dyrektor Generalny ERF. (25')

Panel dyskusyjny "Jak sprawić, aby infrastruktura drogowa była bezpieczna dla motocyklistów" (50')

Uczestnicy: prof. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska, Norbert Wyrwich - dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA, przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego KWP W Katowicach, Jacek Pasikowski Prowerk, przedstawiciel stowarzyszenia motocyklistów )

13:50 podsumowanie i zakończenie Forum

14:00 obiad
Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1400 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1600 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu FORUM Katowice**** (24/25 i 25/26.04.2018) ze śniadaniami,
 • kolację regionalną w dn. 24.04.2018,
 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

B. Z jednym noclegiem:

1100 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1000 zł z VAT)

1200 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu FORUM Katowice**** (25/26.04.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 12 kwietnia 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 17 kwietnia 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Odbyła się

II Wschodnie Forum Drogowe: Kruszywo-Cement-Beton

Suwałki

Sesje Forum będą koncentrować się wokół takich zagadnień jak technologia budowy dróg betonowych i możliwosci wykorzystania kruszyw lokalnych. Kontynuowana będzie także debata o Via Carpatia.

Zapisz się

III Lubelskie Forum Drogowe: Puławski węzeł drogowy

Puławy

Tematami przewodnimi będą: funkcjonowanie puławskiego węzła drogowego po realizacji dojazdu do mostu na Wiśle oraz system ratownictwa na drogach i likwidacji skutków wypadków drogowych.

Odbyła się

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź

Czy po nowelizacji przepisów pojawiły się nowe możliwości wykorzystania destruktu w budownictwie drogowym? Gdzie można go stosować? - to tematy wspólnego kolokwium technicznego PKD i GDDKiA.