Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Zapisz się

Polski Kongres Drogowy we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na pierwsze w tym roku kolokwium techniczne na temat „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym”. Kolokwium odbędzie się 15 lutego br. (czwartek) w Łodzi, w Centrum Konferencyjnym „Rubin” przy ul. Lodowej 94. Masa pozyskiwanego destruktu asfaltowego rośnie i będzie wzrastać w miarę zwiększania się zakresu inwestycji polegających na dostosowywaniu istniejących dróg do parametrów wyższej klasy oraz modernizacji zwiększających nośność. Destrukt jest formalnie odpadem, ale może być wykorzystywany po przetworzeniu w mieszankach mineralno-asfaltowych. W jakich proporcjach, do których warstw i na drogach jakich kategorii ruchu – to będą tematy dyskusji podczas kolokwium.


Program:

9:15 serwis kawowy, rejestracja uczestników

Sesja I

10:00 Możliwości zastosowania granulatu asfaltowego w oparciu o polskie i niemieckie przepisy i doświadczenia – dr inż. Igor Ruttmar, TPA

10:40 Gospodarka destruktem asfaltowym w Oddziale GDDKiA w Łodzi - Zbigniew Paliński zastępca dyrektora ds. technologii Oddziału GDDKiA w Łodzi

11:00 Recykling na gorąco: właściwości granulatów i mieszanek mineralno-asfaltowych – dr inż. Wojciech Bańkowski, IBDiM

11:30 Ograniczenia w zastosowaniu granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco – dr inż. Jacek Alenowicz, dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej

Dyskusja

12:10 przerwa kawowa

Sesja II

12:30 Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem do zastosowania na odcinkach testowych – dr hab. inż. Jan Król, mgr inż. Adam Liphardt, Politechnika Warszawska

12:55 Doświadczenia z zastosowania destruktu asfaltowego na drogach klasy A i S - Karol Gałązka, technolog zespołu wytwórni Budimex SA

13:20 Doświadczenia z wdrażania technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym w regionie świętokrzyskim - prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Anna Chomicz-Kowalska Politechnika Świętokrzyska

13:50 Recykling głęboki na zimno w remontach dróg wojewódzkich - Dariusz Wróbel, zastępca dyrektora ds. utrzymania sieci drogowej Świętokrzyskiego ZDW w Kielcach

14:05 prezentacja oferty partnerów kolokwium

14:25 dyskusja

15:00 lunch, zakończenie


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Warunki:

Opłata za udział w kolokwium wynosi 300 zł z VAT i obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 15.02.2018r.

Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN dysponuje monitorowanym bezpłatnym parkingiem na 120 aut.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w miejscu odbywania się kolokwium (14 /15 lutego) za dodatkową opłatą.

  • pokój 1-osobowy ze śniadaniem: 300 zł z VAT

lub

  • miejsce w pokoju 2-osobowym: 150 zł z VAT

Liczba miejsc noclegowych ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.


Warunkiem uczestnictwa w kolokwium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 9 lutego 2018r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolokwium w terminie późniejszym niż 12 lutego 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Za 54 dni

II Wschodnie Forum Drogowe

Suwałki

Tematyka Forum będzie koncentrować się wokół takich zagadnień jak: Via Carpatia i inne drogi w woj. podlaskim, technologia budowy dróg betonowych i wykorzystanie kruszyw lokalnych

Odbyła się

IV Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Polski Kongres Drogowy zaprasza na IV Mistrzostwach Polski Drogowców w Piłce Siatkowej. Zawody rozegrane zostaną tradycyjnie w Giżycku, w dniach 17-19 listopada.

Odbyła się

II Podkarpackie Forum Drogowe

Tematyka to planowanie dalszego rozwoju sieci drogowej na Podkarpaciu w nowej perspektywie budżetowej UE i współpraca administracji państwowej i samorządowej w prowadzeniu inwestycji drogowych.