Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Odbyła się

Polski Kongres Drogowy we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na pierwsze w tym roku kolokwium techniczne na temat „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym”. Kolokwium odbędzie się 15 lutego br. (czwartek) w Łodzi, w Centrum Konferencyjnym „Rubin” przy ul. Lodowej 94. Masa pozyskiwanego destruktu asfaltowego rośnie i będzie wzrastać w miarę zwiększania się zakresu inwestycji polegających na dostosowywaniu istniejących dróg do parametrów wyższej klasy oraz modernizacji zwiększających nośność. Destrukt jest formalnie odpadem, ale może być wykorzystywany po przetworzeniu w mieszankach mineralno-asfaltowych. W jakich proporcjach, do których warstw i na drogach jakich kategorii ruchu – to będą tematy dyskusji podczas kolokwium.


Program:

9:15 serwis kawowy, rejestracja uczestników

Sesja I

10:00 Otwarcie kolokwium - Zbigniew Kotlarek prezes PKD

10:05 Możliwości zastosowania granulatu asfaltowego w oparciu o polskie i niemieckie przepisy i doświadczenia – dr inż. Igor Ruttmar, TPA

10:45 Sposoby wykorzystania recyklingu: nowe Wytyczne GDDKiA - Leszek Bukowski, naczelnik Wydziału Technologii Departamentu Studiów GDDKiA

11:00 Gospodarka destruktem asfaltowym w Oddziale GDDKiA w Łodzi - Zbigniew Paliński zastępca dyrektora ds. technologii Oddziału GDDKiA w Łodzi

11:15 Recykling na gorąco: właściwości granulatów i mieszanek mineralno-asfaltowych – dr inż. Wojciech Bańkowski, IBDiM

11:40 Ograniczenia w zastosowaniu granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco – dr inż. Jacek Alenowicz, dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej

Dyskusja

12:15 przerwa kawowa

Sesja II

12:30 Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem do zastosowania na odcinkach testowych – dr hab. inż. Jan Król, mgr inż. Adam Liphardt, Politechnika Warszawska

12:55 Doświadczenia z zastosowania destruktu asfaltowego na drogach klasy A i S - Karol Gałązka, technolog zespołu wytwórni Budimex SA

13:15 Doświadczenia z wdrażania technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym w regionie świętokrzyskim - prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Anna Chomicz-Kowalska Politechnika Świętokrzyska

13:45 Recykling głęboki na zimno w remontach dróg wojewódzkich - Dariusz Wróbel, zastępca dyrektora ds. utrzymania sieci drogowej Świętokrzyskiego ZDW w Kielcach

14:00 Stosowanie zwiększonych ilości granulatu asfaltowego dozowanego na zimno do mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem technologii WMA - prof. dr hab.inż. Piotr Radziszewski, mgr inż. Adam Liphardt Politechnika Warszawska

14:25 MAKRUM – 150 lat tradycji: od remontu maszyn rolniczych do Granulatora Destruktu Asfaltowego GDA - Jan Borodo PROJPRZEM MAKRUM S.A, Stanisław Styk, Biuro Inżynierskie SBI Stanisław Styk

14:45 dyskusja

15:15 lunch, zakończenie


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Warunki:

Opłata za udział w kolokwium wynosi 300 zł z VAT i obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 15.02.2018r.

Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN dysponuje monitorowanym bezpłatnym parkingiem na 120 aut.


Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.


Warunkiem uczestnictwa w kolokwium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 9 lutego 2018r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolokwium w terminie późniejszym niż 12 lutego 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Odbyła się

IV Rajd Rowerowy Drogowcy na GreenVelo

Susiec

Kolejnym regionem GreenVelo, który odwiedzą drogowcy będzie Lubelskie. trasy rajdu wieść będą przez łagodne wzniesienia i malownicze rzeczne zakola Roztocza.

Odbyła się

III Pomorskie Forum Drogowe

Sopot

Wydarzenie będzie miało charakter wymiany doświadczeń między polskim środowiskiem drogowym a przedstawicielami administracji drogowych i firm branży drogowej z krajów nordyckich i nadbałtyckich.


Zapisz się

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn

"Drogi przyszłości" to tytuł V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny 23 września w Olsztynie.