II Wschodnie Forum Drogowe

Zapisz się

Polski Kongres Drogowy i Prezydent Miasta Suwałki zapraszają na II Wschodnie Forum Drogowe w dniach 15-16 marca br. Będzie to kontynuacja i rozwinięcie poprzednich inicjatyw PKD w regionie: I Wschodniego Forum Drogowego w Supraślu we wrześniu 2015 r. i Podlaskiej Debaty Drogowej w Białymstoku w lutym 2017 r. Tematyka Forum będzie koncentrować się wokół takich zagadnień jak: przygotowania do budowy szlaku Via Carpatia, planowanie dalszego rozwoju sieci drogowej w regionie, W kluczowej częsci technicznej konferencji, zatytułowanej "Kruszywo-Cement-Beton", omówione zostaną m.in. wyniki badań reaktywnosci alkalicznej kruszyw różnych typów i jej wpływ na nawierzchnie i konstrukcje betonowe.


Program:

II Wschodnie Forum Drogowe "Kruszywo - cement - beton"

Suwałki, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Innowacyjna 1

opcjonalnie:

14 marca (środa)

od 16:00 przyjazd uczestników nocujących z 14/15 marca do hotelu "LOFT" w Suwałkach

19:00 kolacja "Karczma Polska", Suwałki ul. Kościuszki 101A

Program Forum:

15 marca (czwartek)

10:00 sesja I Kierunki rozwoju sieci drogowej Podlasia

10:00 otwarcie Forum - Zbigniew Kotlarek, prezes PKD

10:05 wystąpienia gości honorowych

10:15 Suwałki bramą na północ Europy - Czesław Renkiewicz prezydent miasta Suwałki

10:35 Inwestycje na drogach krajowych w ramach PBDK 2014-2023 ze szczególnym uwzględnieniem budowy drogi Via Carpatia - Wojciech Borzuchowski, dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku

11:00 Inwestycje na drogach wojewódzkich woj. podlaskiego w obecnej perspektywie budżetowej - Józef Sulima, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

11:20 Propozycja korekty przebiegu dróg krajowych w woj. podlaskim - Tadeusz Topczewski PKD

dyskusja

11.40 przerwa kawowa

12:00 sesja II Optymalizacja stosowania kruszyw w budownictwie drogowym

12:00 Wprowadzenie do projektu ASR-RID "Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw" - dr inż. Albin Garbacik prof. Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

12:15 Jakość krajowych łamanych kruszyw mineralnych z uwzględnieniem oceny ich reaktywności alkalicznej w betonie - Zbigniew Naziemiec, współautor Ewelina Pabiś-Mazgaj, OSiMB Kraków

12:40 Wybrane metody badania reaktywności alkalicznej kruszyw i ich przydatność w systemie klasyfikacji i oceny zgodności kruszywa do betonu - Grzegorz Adamski, współautor Klaudia Hernik OSiMB Kraków

13.00 Zapobieganie reakcji alkalicznej kruszyw w betonie nawierzchni drogowych i infrastruktury drogowej w tym dróg szybkiego ruchu i autostrad - Mikołaj Ostrowski, współautor Albin Garbacik, OSiMB Kraków

13:20 Przydatność kruszyw polodowcowych do nawierzchni drogowych z uwzględnieniem ich reaktywności - dr inż. Dorota Małaszkiewicz, Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej

13:40 dyskusja

14.00 obiad

15:00 sesja III Optymalizacja stosowania kruszyw w budownictwie drogowym (cd)

15:00 Zjawisko potencjalnej reaktywności alkalicznej żwirów czwartorzędowych, pochodzących ze złóż odmiennie genetycznych z terenu Polski - dr Wiktor Jasiński, IBDiM filia we Wrocławiu

15:25 Potrzeba stworzenia katalogu kruszyw drogowych oraz map do celów planistyczno-logistycznych - prof. nzw dr hab. inż. Adam Wysokowski Uniwersytet Zielonogórski

16:00 Cechy kruszyw polodowcowych i ich zastosowanie - Anna Mierzejewska-Kmieć ZPK Szumowo

16:20 dyskusja

16:30 przerwa kawowa

16:45 sesja IV Nawierzchnie betonowe: pragniesz sukcesu - dbaj o detal

16.45 25 lat doświadczeń w budowie nawierzchni betonowych w Polsce - mgr inż. Piotr Kijowski Stowarzyszenie Producentów Cementu

17:05 Czynniki wpływające na hałaśliwość nawierzchni betonowych - prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska

17:35 Wymagania utrzymaniowe dla dróg betonowych - dr Wiesław Dąbrowski przewodniczący Grupy Roboczej Nawierzchni Betonowych PKD

18:00 Trwałe nawierzchnie z betonu RCC - Paweł Trybalski, Cement Ożarów

18:20 Chemia betonu: dodatki mineralne i aktywne środki do pielęgnacji powierzchniowej - Benedykt Karczewski, Astra Technologie Betonu

18:45 dyskusja

20:00 uroczysta kolacja w hotelu LOFT

16 marca (piątek)

9:00 wycieczka techniczna

budowa obwodnicy Suwałk- odcinek B, droga gminna o nawierzchni betonowej w miejscowości Piertanie, wytwórnia masy betonowej firmy Lafarge, laboratorium firmy Kruszbet w Suwałkach

11:30 sesja V Nawierzchnie betonowe na drogach krajowych i lokalnych

11:30 Realizacja odcinka próbnego nawierzchni betonowej na obwodnicy Suwałk - prezentacja firm LafargeHolcim i Budimex SA

11:50 Technologia budowy drogi o nawierzchni betonowej - prezentacja firmy Budpol

12:10 Nawierzchnie z kompozytów cementowych modyfikowanych emulsja bitumiczną - mgr inż. Krzysztof Falkowski, Politechnika Białostocka

12:30 Wzmacnianie podłoża gruntowego i podbudowy dróg betonowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych - Agnieszka Poteraj-Oleksiak, GDDKiA Oddział w Warszawie

12:50 Beton wałowany jako efektywne rozwiązanie dla dróg samorządowych - Marcin Narożnik, LafargeHolcim

Prezentacje partnerów Forum

dyskusja

14.00 obiad, zakończenie

Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1200 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1400 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu LOFT (14/15 i 15/16.03.2018) ze śniadaniami,
 • kolację regionalną w dn. 14.03.2018,
 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

B. Z jednym noclegiem:

800 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

950 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu LOFT (15/16.03.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

Bez noclegów:

650 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 7 marca 2018 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 9 marca 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Odbyła się

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź

Czy po nowelizacji przepisów pojawiły się nowe możliwości wykorzystania destruktu w budownictwie drogowym? Gdzie można go stosować? - to tematy wspólnego kolokwium technicznego PKD i GDDKiA.

Za 39 dni

Puławski węzeł drogowy po oddaniu do użytku obwodnicy S12

Puławy

Tematami przewodnimi będą: funkcjonowanie puławskiego węzła drogowego po realizacji dojazdu do mostu na Wiśle na obwodnicy Puław, współdziałanie różnych szczebli administracji

Za 58 dni

VI Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Tradycyjnie Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń badaczy i praktyków z Polski, Niemiec i innych krajów Europy Środkowej na temat najnowszych trendów w budownictwie drogowym