II Wschodnie Forum Drogowe

Za 89 dni

Polski Kongres Drogowy, Województwo Podlaskie i Prezydent Miasta Suwałki zapraszają na II Wschodnie Forum Drogowe w dniach 15-16 marca br. Bedzie to kontynuacja i rozwinięcie poprzednich inicjatyw PKD w regionie: I Wschodniego Forum Drogowego w Supraślu we wrześniu 2015 r. i Podlaskiej Debaty Drogowej w Białymstoku w lutym 2017 r. Tematyka Forum będzie koncentrować się wokół takich zagadnień jak: przygotowania do budowy szlaku Via Carpatia, planowanie dalszego rozwoju sieci drogowej w regionie, współpraca administracji państwowej i samorządowej w prowadzeniu inwestycji drogowych a także współpraca transgraniczna. Forum będzie również okazją do zaprezentowania potencjału Politechniki Białostockiej jako ośrodka innowacji w budownictwie drogowym.

Polecane konferencje

Odbyła się

IV Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Polski Kongres Drogowy zaprasza na IV Mistrzostwach Polski Drogowców w Piłce Siatkowej. Zawody rozegrane zostaną tradycyjnie w Giżycku, w dniach 17-19 listopada.

Odbyła się

II Podkarpackie Forum Drogowe

Tematyka to planowanie dalszego rozwoju sieci drogowej na Podkarpaciu w nowej perspektywie budżetowej UE i współpraca administracji państwowej i samorządowej w prowadzeniu inwestycji drogowych.

Odbyła się

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Tematem przewodnim Czwartego Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego było utrzymanie dróg, a także prowadzone w regionie inwestycje.Forum towarzyszyła wystawa OSTROAD.