II Wschodnie Forum Drogowe: Kruszywo-Cement-Beton

Odbyła się

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia programowe Polskiego Kongresu Drogowego.Program:

II Wschodnie Forum Drogowe "Kruszywo - cement - beton"

Suwałki, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Innowacyjna 1

opcjonalnie:

14 marca (środa)

od 16:00 przyjazd uczestników nocujących z 14/15 marca do hotelu "LOFT" w Suwałkach (ul. Pułaskiego 24K)

19:00 kolacja "Karczma Polska", Suwałki ul. Kościuszki 101A

Program Forum:

15 marca (czwartek)

10:00 sesja I Kierunki rozwoju sieci drogowej Podlasia

10:00 otwarcie Forum - Zbigniew Kotlarek, prezes PKD

10:05 wystąpienia gości honorowych

10:15 Suwałki bramą na północ Europy - Czesław Renkiewicz prezydent miasta Suwałki

10:35 Inwestycje na drogach krajowych w ramach PBDK 2014-2023 ze szczególnym uwzględnieniem budowy drogi Via Carpatia - Wojciech Borzuchowski, dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku

11:00 Inwestycje na drogach wojewódzkich woj. podlaskiego w obecnej perspektywie budżetowej - Krzysztof Barbachowski, zastępca dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

11:20 Propozycja korekty przebiegu dróg krajowych w woj. podlaskim - Tadeusz Topczewski PKD

dyskusja

11.40 przerwa kawowa

12:00 sesja II Optymalizacja stosowania kruszyw w budownictwie drogowym

12:00 Wprowadzenie do projektu ASR-RID "Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw" - dr inż. Albin Garbacik prof. Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

12:15 Jakość krajowych łamanych kruszyw mineralnych z uwzględnieniem oceny ich reaktywności alkalicznej w betonie - Zbigniew Naziemiec, współautor Ewelina Pabiś-Mazgaj, OSiMB Kraków

12:40 Wybrane metody badania reaktywności alkalicznej kruszyw i ich przydatność w systemie klasyfikacji i oceny zgodności kruszywa do betonu - Grzegorz Adamski, współautor Klaudia Hernik OSiMB Kraków

13.00 Zapobieganie reakcji alkalicznej kruszyw w betonie nawierzchni drogowych i infrastruktury drogowej w tym dróg szybkiego ruchu i autostrad - Mikołaj Ostrowski, współautor Albin Garbacik, OSiMB Kraków

13:20 Przydatność kruszyw polodowcowych do nawierzchni drogowych z uwzględnieniem ich reaktywności - dr inż. Dorota Małaszkiewicz, Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej

13:40 dyskusja

14.00 obiad

15:00 sesja III Optymalizacja stosowania kruszyw w budownictwie drogowym (cd)

15:00 Zjawisko potencjalnej reaktywności alkalicznej żwirów czwartorzędowych, pochodzących ze złóż odmiennie genetycznych z terenu Polski - dr Wiktor Jasiński, IBDiM filia we Wrocławiu

15:25 Potrzeba stworzenia katalogu kruszyw drogowych oraz map do celów planistyczno-logistycznych - prof. nzw dr hab. inż. Adam Wysokowski Uniwersytet Zielonogórski

16:00 Cechy kruszyw polodowcowych i ich zastosowanie - Anna Mierzejewska-Kmieć ZPK Szumowo

16:20 dyskusja

16:30 przerwa kawowa

16:45 sesja IV Nawierzchnie betonowe: Chcesz mieć sukces - dbaj o detal

16.45 25 lat doświadczeń w budowie nawierzchni betonowych w Polsce - mgr inż. Piotr Kijowski Stowarzyszenie Producentów Cementu

17:05 Czynniki wpływające na hałaśliwość nawierzchni betonowych - prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska

17:35 Wymagania utrzymaniowe dla dróg betonowych - dr Wiesław Dąbrowski przewodniczący Grupy Roboczej Nawierzchni Betonowych PKD

18:00 Technologia trwałego betonu: naturalne dodatki pucolanowe i syntetyczne makrowłókna zbrojące - Benedykt Karczewski, Astra Technologie Betonu

18:20 dyskusja

20:00 uroczysta kolacja w hotelu LOFT

16 marca (piątek)

9:00 wycieczka techniczna (wyjazd spod hotelu LOFT)

budowa obwodnicy Suwałk - odcinek B, droga gminna o nawierzchni betonowej w miejscowości Burdeniszki, wytwórnia betonu Kruszbet w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, laboratorium firmy Kruszbet w Suwałkach

12:00 sesja V Nawierzchnie betonowe na drogach krajowych i lokalnych

12:00 Realizacja odcinka próbnego nawierzchni betonowej na obwodnicy Suwałk - Adam Kaczmar LafargeHolcim, Dawid Janiczek Budimex SA

12:20 Trwałe nawierzchnie z betonu RCC - Paweł Trybalski, Cement Ożarów

12:40 Nawierzchnie z kompozytów cementowych modyfikowanych emulsja bitumiczną - mgr inż. Krzysztof Falkowski, Politechnika Białostocka

13:00 Wzmacnianie podłoża gruntowego i podbudowy dróg betonowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych - Agnieszka Poteraj-Oleksiak, GDDKiA Oddział w Warszawie

13:20 Beton wałowany jako efektywne rozwiązanie dla dróg samorządowych - Marcin Narożnik, LafargeHolcim

13:40 Projektowanie i realizacja nawierzchni dróg i placów z betonu wałowanego i modyfikowanego polimerami - dr inż. Władysław Ryżyński, Wydział Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

14:00 dyskusja

14.30 obiad, zakończenie


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1200 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1400 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu LOFT (14/15 i 15/16.03.2018) ze śniadaniami,
 • kolację regionalną w dn. 14.03.2018,
 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

B. Z jednym noclegiem:

800 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

950 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu LOFT (15/16.03.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

Bez noclegów:

650 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 7 marca 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 9 marca 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Polecane konferencje

Odbyła się

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.

Odbyła się

V Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Zapisz się

I Polskie Forum Tunelowe

Wrocław

Międzynarodowa konferencja na temat budowy i bezpiecznej eksploatacji tuneli w stolicy regionu, w którym przygotowywana jest budowa najdłuższego tunelu w Polsce.