II POMORSKIE FORUM DROGOWE

Zapisz się

Termin: 07.06.2017 -09.06.2017

Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2

Profesjonalne zarządzanie siecią drogową, poszczególne procesy składające się na to pojęcie oraz kompetencje po stronie administracji i firm drogowych, umożliwiające praktyczne zastosowanie tzw. Road Asset Management, będą głównymi tematami konferencji odbywającej się w hotelu "Nadmorski" w Gdyni. W trakcie konferencji odbędzie się ponadto Forum Projektantów poświęcone miejscu tej grupy zawodowej w obecnych realiach procesu inwestycyjnego.


Program:

środa 7 czerwca
14:00 - 15:00 przyjazd uczestników, obiad
15:00 sesja I inauguracyjna
otwarcie Forum - Zbigniew Kotlarek, prezes PKD
 • Perspektywy rozwoju komunikacji drogowej w woj. pomorskim - propozycja: Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego (20')
 • Inwestycje GDDKiA O/Gdańsk w PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - Radosław Kantak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku (20')
15:45 sesja II RAM - wyzwania, kompetencje, narzędzia
 • Infrastructure Asset Management: wyzwanie XXI wieku dla europejskiego drogownictwa - dr Sławomir Heller, przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC (25')
 • Doświadczenia z zarządzania drogami w krajach anglosaskich - Radosław Kantak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku (20')
 • Dostosowanie i wdrożenie kompleksowego systemu PMS z perspektywy zarządcy - dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nzw Instytut Badawczy Dróg i Mostów (25')
pytania i odpowiedzi
17:00 przerwa kawowa
17:20 sesja III Wyzwania współczesnego zarządcy drogowego
 • Analiza czynników wpływających na ryzyko zagrożeń wypadkami na sieci drogowej w wybranych regionach USA, EU i Polski – prof. Kazimierz Jamroz, mgr inż. Joanna Wachnicka, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, (25')
 • Doświadczenia w realizacji kontraktów utrzymaniowych w formule „Utrzymaj standard” z uwzględnieniem stosowanych środków BRD oraz obszarów poprawy BRD - Grzegorz Bagiński prezes Saferoad RRS (25')
 • Wydłużenie okresu trwałości nawierzchni dzięki utrzymaniu dobrej równości - dr inż. Dawid Ryś (współautor: dr inż. Piotr Jaskuła) Katedra Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska (25')
 • Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym - Piotr Mazurowski Tensar (25')
pytania i odpowiedzi, dyskusja
19:30 uroczysta kolacja w hotelu "Nadmorski"

czwartek 8 czerwca
9:30 sesja IV Systemy zarządzania drogami
 • Ewolucja zarządzania drogami krajowymi: od systemu tradycyjnego po utrzymaj standard - Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (20')
 • Doświadczenia ze stosowania formuły "Utrzymaj standard" w Oddziale GDDKiA w Gdańsku - Karol Markowski, z-ca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami GDDKiA O/Gdańsk (20')
 • Wdrażanie strategii zarządzania majątkiem w GDDKiA jako podstawy skutecznego i efektywnego świadczenia usług publicznych w transporcie i mobilności - Andrzej Maciejewski, GDDKiA (20')
 • Zalety i wady różnych systemów zarządzania - debata panelowa.
 • Moderator: dr Sławomir Heller
 • Uczestnicy: Iwona Stępień - Pilipczuk, Andrzej Maciejewski, Karol Markowski, Grzegorz Bagiński (Saferoad), Paweł Zawadzki (Zaberd SA), przedstawiciel koncesjonariusza
11:45 przerwa kawowa
12:00 sesja V - Forum Projektantów "Optymalizacja przygotowania i realizacji inwestycji"
 • wprowadzenie: "Modele przygotowania i realizacji inwestycji okiem projektantów"- Marek Rytlewski Transprojekt Gdański, Grzegorz Nowaczyk Trakt (2 X 20')
 • Zmiany w przygotowaniu i realizacji inwestycji wprowadzone przez GDDKiA - propozycja: Ryszard Sikora, dyrektor Departamentu Inwestycji GDDKiA (20')
debata generalna
15:00 obiad
16:30 wycieczka techniczna: pierwszy w Polsce podwodny tunel drogowy w ciągu Trasy Słowackiego, centrum zarządzania tunelem, zwiedzanie stadionu Energa Gdańsk (2 grupy wymiennie)
19:30 kolacja w restauracji Browar Port Gdynia (Fundator Kolacji: Transprojekt Gdański)

piątek 9 czerwca

8:00 śniadanie, zakończenie Forum


Warunki:

W zależności od wybranych warunków zakwaterowania opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1400 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym - dla członków PKD

1500 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym - dla pozostałych uczestników

lub

1700 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym - dla członków PKD

1800 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym - dla pozostałych uczestników

Opłaty te obejmują:

- dwa noclegi (07/08.06.2017 i 08/09.06.2017) ze śniadaniami,

- udział w Forum w dniach 07-09.06.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 07.06.2017.,

- serwis kawowy, obiad, wycieczkę techniczną i kolację w dn. 08.06.2017.

B. Bez noclegów:

1100 zł z VAT dla członków PKD

1200 zł z VAT - dla pozostałych uczestników

Opłata ta obejmuje:

- udział w Forum w dniach 07-09.06.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 07.06.2017.,

- serwis kawowy, obiad, wycieczkę techniczną i kolację w dn. 08.06.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 29 maja 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

Obniżona opłata za udział w Forum dotyczy członków fizycznych Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy oraz osób będących pracownikami firm członkowskich.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 01.06.2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail, faks lub list).

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresdrogowy.pl nie jest równoznaczne z akceptacją zgłoszenia. Na podany w formularzu adres email Organizator prześle dodatkową wiadomość, potwierdzającą rejestrację udziału wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie podane dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych.

Polecane konferencje

Zapisz się

Kolokwium: WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Niezwykle aktualny i budzący sporo kontrowersji temat podwyższonych wymagań GDDKiA odnoszących się do współczynnika tarcia na nowych drogach, będzie tematem kolokwium Polskiego Kongresu Drogowego.

Zapisz się

III Rajd Rowerowy

Między 21 a 24 czerwca zapraszamy na III Rajd Rowerowy "Drogowcy na GreenVelo". W drodze po Polsce Wschodniej, w tym roku rajd odwiedzimy Góry Świętokrzyskie i okolice Kielc.

Odbyła się

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Z udziałem ponad 190 gości z całej Polski i kilku krajów europejskich obradowało w Piekarach Śląskich w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. V Śląskie Forum Drogownictwa