Zrównoważone drogi: ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym

Za 67 dni

Polski Kongres Drogowy i Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej zapraszają na międzynarodową konferencję „Zrównoważone drogi: ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym” w Lublinie w dniach 31 marca – 1 kwietnia.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację odbywających się na Lubelszczyźnie konferencji z cyklu „Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym” oraz konferencji związanych z drogami betonowymi oraz technologiami stosowanymi w budownictwie komunikacyjnym.

Dotychczasowi organizatorzy tych konferencji postanowili połączyć ich tematykę z uwagi na to, że zmienia się charakter problemów związanych z coraz bogatszą siecią drogową. Celem konferencji jest wskazanie nowych wyzwań i zagadnień budownictwa komunikacyjnego zarówno w działaniach inwestycyjnych jak i utrzymania wybudowanych już obiektów. Zmiany klimatu, wzrastający ruch i mobilność powodują szereg niekorzystnych oddziaływań. Ma to niewątpliwy wpływ na sposób projektowania, budowy oraz utrzymania infrastruktury komunikacyjnej. Ważnym zagadnieniem pozostaje estetyka rozwiązań, która powinna podkreślać charakter inwestycji i być jednocześnie wizytówką budownictwa komunikacyjnego Estetyka rozwiązań stanowi element ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym.

Specjalna sesja będzie poświęcona wyzwaniom technologicznym i ekologicznym podczas trwającej wielkiej inwestycji GDDKiA jaką jest budowa drogi S19 z Lublina do Rzeszowa.

Podczas Konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Wpływ zmian klimatu na budownictwo komunikacyjne
  • Metody i środki ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniami komunikacyjnymi
  • Estetyka rozwiązań komunikacyjnych
  • Drogi asfaltowe i betonowe
  • Recykling materiałów – destrukt asfaltowy
  • Innowacyjne materiały i technologie w zrównoważonym rozwoju budownictwa komunikacyjnego


Program:

Szczegółowy program i warunki udziału będą dostępne wkrótce.

Polecane konferencje

Odbyła się

II Polskie Forum Tunelowe

Wrocław

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji "Polskie Forum Tunelowe"odbędzie się we Wrocławiu, a głównym tematem będą planowane i realizowane inwestycje oraz eksploatacja różnych tuneli

Zapisz się

II Forum Beton w drogownictwie

Ostróda

Konferencja "Nawierzchnie betonowe: budowa, utrzymanie i naprawa" oraz wystawa firm branży drogowej, cementowej i chemicznej w EXPO-MAZURY.

Odbyła się

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Warszawa

Celem Kongresu jest popularyzacja w Polsce nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management i praktyczne ćwiczenia.