Inteligentne wzmacnianie nawierzchni dróg i lotnisk

Odbyła się

Grunt to trwała nawierzchnia. Inteligentne wzmacnianie dróg i lotnisk

17 października 2019. Warszawa, Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz firma Geobear zapraszają na kolokwium eksperckie dedykowane branży drogowej i lotniskowej. Jego tematem przewodnim będą kwestie jakości i wytrzymałości podłoża gruntowego. Omówione zostaną najnowsze technologie wzmocnienia i poprawy parametrów wytrzymałościowych w celu wydłużenia trwałości i użyteczności technicznej nawierzchni komunikacyjnych. Szczególne miejsce zajmą zagadnienia utrzymania istniejących nawierzchni drogowych i lotniskowych.


Program:

Sesja I

10:00 rozpoczęcie, powitanie gości: gen. broni pil. w st. spocz. Lech Majewski, przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych SITK RP, dr inż. Tadeusz Suwara, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, Asim Shaikh, dyrektor zarządzający Geobear

10:10 Co projektant powinien wiedzieć o gruncie przed przystąpieniem do pracy? – dr inż. Tadeusz Suwara, Transprojekt Warszawa, redaktor naczelny „Drogownictwa”

10:25 Rola czynników klimatycznych w kształtowaniu podłoża nawierzchni – dr inż. Tomasz Godlewski, dr inż. Stanisław Łukasik Instytut, Techniki Budowlanej

10:50 Remonty i wzmocnienia nawierzchni – Mikołaj Bojarski, Dobry Projekt

11:10 Lekka płyta dynamiczna: problemy z interpretacją wyników – dr inż. Wojciech Gosk, Politechnika Białostocka

11:35 Innowacyjne rozwiązanie w zakresie stabilizacji i wzmacniania podłoża gruntowego – prof. dr hab. Colin Eddie, University of Newcastle

Dyskusja 15’

12.15 - 12.40 przerwa kawowa

Sesja II

12:40 Problematyka utrzymania nawierzchni betonowych – Arkadiusz Polecki, Oddział GDDKiA we Wrocławiu

13:00 Diagnostyka i identyfikacja problemów podłoża gruntowego w kontekście nawierzchni komunikacyjnych – Mariusz Wesołowski Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

13:20 Ciągłe sciany gruntobetonowe: nowatorski sposób wzmacniania podłoża gruntowego nawierzchni – mgr inż. Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

13:35 Wzmacnianie nawierzchni lotniski – prezentacja firmy REKMA

13:50 Metoda georadarowa jako wsparcie efektywnego projektowania nawierzchni – Małgorzata Wuttke, TPA

14:05 Studium przypadku: wzmocnienie podłoża i konstrukcji nawierzchni lotniskowych - Karol Gil Lotnisko Bydgoszcz

14:20 Studium przypadku: stabilizacja przyczółka mostowego na drodze krajowej nr 12 – Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Oskar Nojszewski, Geobear

14:35 Pokaz filmu „Iniekcje geopolimerowe na drogach mostach i lotniskach”

14:42 dyskusja

15:00 Podsumowanie i zakończenie

15:10 lunch


Warunki:

Warunkiem udziału w kolokwium jest nadesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Opłata rejestracyjna wynosi:

75 zł z VAT - w przypadku pracowników jednostek administracji drogowej oraz JST

150 zł z VAT - dla pozostałych uczestników

Opłata obejmuje:

  • udział w kolokwium
  • materiały konferencyjne
  • serwis kawowy
  • lunch
  • tłumaczenie

Termin rejestracji uczestników upływa w dn. 15 października 2019 r.. Liczba miejsc jest ograniczona.


Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 15 października 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w kolokwium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15 października 2019 r. Odroczenie płatności jest możliwe - po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolokwium w terminie późniejszym niż 15 października 2019 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Trwa

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Warszawa

Celem Kongresu jest popularyzacja w Polsce nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management i praktyczne ćwiczenia.

Odbyła sięGIZ2019

VI Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

RODEO V4 - ZAWODY OPERATORÓW PŁUGÓW ODŚNIEŻNYCH

Kraków

Zawody operatorów sprzętu do zimowego utrzymania dróg z udziałem reprezentacji krajów Grupy Wyszehradzkiej.