VI Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Zapisz sięGIZ2019

02.10.2019:

14 drużyn wyraziło jak dotąd zainteresowanie udziałem w Mistrzostwach - zatem nie będziemy organizować eliminacji. Nadal przyjmujemy zgłoszenia - ośrodek w Giżycku może pomieścić do 16 drużyn!

Wstępnie zadeklarowali udział:

 1. ARKAS-PROJEKT
 2. BUDIMEX SA I
 3. BUDIMEX SA II
 4. DROSYSTEM
 5. EUROPROJEKT GDAŃSK
 6. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/KATOWICE
 7. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/OLSZTYN
 8. MULTICONSULT
 9. PBDIM MIŃSK MAZ.
 10. SCHUESSLER-PLAN
 11. STRABAG
 12. TRANSPROJEKT GDAŃSKI I
 13. TRANSPROJEKT GDAŃSKI II
 14. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE


Opłata za udział w zawodach wynosić będzie w 2019 roku 650 zł od osoby i obejmie:

• dwa noclegi,

• opłatę miejscową,

• wyżywienie:

• kolację w dn. 15.11.2019r.

• śniadanie, serwis kawowy całodzienny, obiad i uroczystą kolację w dn. 16.11.2019r.

• śniadanie w dn. 17.11.2019r.

• pamiątkowe T-shirty dla wszystkich uczestników

• dyplomy dla wszystkich zawodników

• medale i puchary dla 3 najlepszych drużyn

• nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników

• dostęp do hali sportowej– trzy sektory do piłki siatkowej w dniach 15-16.11.2018,

• opiekę medyczną – 15-16.11.2018,

• obsługę sędziowska – 15-16.11.2018

• sprzęt potrzebny do rozegrania Mistrzostw

-------------


Terminy:

 • Do 2 listopada 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia składu drużyn. Przyjmowanie zgłoszeń kibiców będzie możliwe po ostatecznym potwierdzeniu liczebności drużyn, tj, po 2 listopada 2019r.
 • Wpłaty za udział należy wnosić w terminie do 9 listopada 2019 r.

Drużyny kombinowane - zgłoszenia indywidualne:

Na wniosek uczestników poprzednich edycji, którzy w nowych miejscach pracy nie mają drużyn siatkarskich, proponujemy by osoby, które chciałyby wziąć udział w Mistrzostwach zgłaszały się mailowo do biura PKD (biuro@kongresdrogowy.pl) lub poprzez formularz online. Jeśli będzie wystarczająco dużo zgłoszeń, utworzymy drużynę, która będzie pełnoprawnym uczestnikiem Mistrzostw.


Warunki:

REGULAMIN VI MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ :

Organizatorami Mistrzostw Polski Drogowców w Piłce Siatkowej są Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Fundacja Huberta Jerzego Wagnera.

Termin rozgrywania turnieju: 15-17 listopada 2019 roku.

Miejsce rozgrywania turnieju oraz zakwaterowania:

COS Giżycko, ul. Moniuszki 22, www.gizycko.cos.pl

1. W zawodach mogą brać udział pracownicy administracji drogowej oraz firm i instytucji branży drogowej, niebędący zawodnikami siatkarskich lig studenckich/zawodowych. Spełnienie tego warunku potwierdza kierownik jednostki zgłaszającej drużynę. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez uczestników danych i wykluczenia z zawodów osób, które uzna za niespełniające kryteriów.

2. Dopuszcza się zgłaszanie udziału w turnieju przez drużyny kombinowane, w skład których wchodzą osoby z różnych firm lub jednostek administracji drogowej. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest uczestnictwo w zawodach osób niezwiązanych z branżą drogową - każde odstępstwo należy zgłosić wcześniej Organizatorowi , który zdecyduje o ewentualnym dopuszczeniu do rozgrywek. Naruszenie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją zawodników, walkowerem aż do dyskwalifikacji drużyny w szczególnie rażących przypadkach.

3. Organizator może konsultować decyzje w sprawach odstępstw z kapitanami/koordynatorami pozostałych drużyn. Ostateczna decyzja Organizatora będzie dla drużyny wiążąca.

4. Harmonogram turnieju:

Piątek, 15 listopada 2019:

Do 16:30 - rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych, zakwaterowanie, (RECEPCJA COS)

16:30 – otwarcie biura zawodów (HALA COS)

17:15 – obowiązkowa odprawa kapitanów drużyn (BIURO ZAWODÓW, HALA COS)

18:00-22:30 - mecze grupowe (HALA COS)

20:00-23:00 - kolacja (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

Sobota, 16 listopada 2019:

7:30-9:30 – śniadanie (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

9:00-13:00 – mecze grupowe, II faza rozgrywek

13:00-15:30 – obiad (nie będzie dedykowanej przerwy, zespoły idą na obiad w przerwie swoich meczów) (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

15:00-18:00 – mecze II fazy (HALA COS)

18:00 - 20:00 - mecze finałowe, uroczyste zakończenie Mistrzostw, wręczenie nagród (HALA COS)

20:30 – 5:00 kolacja integracyjna (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

Niedziela, 17 listopada

9:00-11:30 – śniadanie (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

11:30-14:30 – wyjazd uczestników

5. System rozgrywek zostanie określony po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn biorących udział w Mistrzostwach. Losowanie grup (online) odbędzie się w tygodniu poprzedzającym zawody. Koordynatorzy/kapitanowie drużyn zostaną powiadomieni o terminie i miejscu losowania.

6. Uczestniczy dojeżdżają na Mistrzostwa oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

7. Podczas Mistrzostw obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na Hali Sportowej (dotyczy również kibiców na trybunach).

8. Koszt udziału w Mistrzostwach zostanie podany nie później niż 6 września 2019r. Opłata za udział obejmie:

• dwa noclegi,

• opłatę miejscową,

• wyżywienie:

• wodę i kolację w dn. 15.11.2019r.

• śniadanie, serwis kawowy całodzienny, obiad i uroczystą kolację w dn. 16.11.2019r.

• śniadanie w dn. 17.11.2019r.

• pamiątkowe T-shirty dla wszystkich uczestników

• dyplomy dla wszystkich zawodników

• medale i puchary dla 3 najlepszych drużyn

• nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników

• dostęp do hali sportowej– trzy sektory do piłki siatkowej w dniach 15-16.11.2018,

• opiekę medyczną – 15-16.11.2018,

• obsługę sędziowska – 15-16.11.2018

• sprzęt potrzebny do rozegrania Mistrzostw


W spornych sytuacjach decyduje Sędzia Główny zawodów.

9. Każda drużyna może liczyć: minimalnie 6 zawodników, a maksymalnie 13 zawodników + trenera.

10. W każdej drużynie musi grać (to znaczy stale przebywać na boisku) przynajmniej jedna kobieta.

11. Boiska mają wymiary: 9x18 m, siatka jest na wysokości 2,43m, mecze dwusetowe do 15 punktów +tie-break.

12. Termin zgłaszania drużyn:

A. do 30 sierpnia 2019r. - deklaracje udziału drużyny oraz ich maksymalnej przewidywanej liczebności (w imieniu instytucji zgłoszenia dokonuje kapitan/koordynator drużyny). Zgłoszenie następuje przez dostępny na stronie www.kongresdrogowy.pl formularz online bądź mailem na adres: biuro@kongresdrogowy.pl.

Jeśli deklarowana liczba drużyn / zawodników przekroczy możliwości techniczne ośrodka w Giżycku, w październiku 2019 zostanie przeprowadzony turniej eliminacyjny. O miejscu i terminie eliminacji Organizator powiadomi zgłoszone drużyny (na podane w deklaracjach adresy e-mail) najpóźniej do 11 września 2019r.

B. do 2 listopada 2019 r. - zgłoszenia składu drużyny poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia (wg wzoru przekazanego przez Organizatora).

Dane wymagane w zgłoszeniu zawodników:

• imię i nazwisko,

• nazwa instytucji ,

• zajmowane stanowisko,

• staż pracy u bieżącego pracodawcy,

• wzrost,

• wiek,

• rozmiar koszulki.

Zgodność danych ze stanem faktycznym poświadcza kierownik jednostki zgłaszającej.

Przyjmowanie zgłoszeń kibiców będzie możliwe po ostatecznym potwierdzeniu liczebności drużyn, tj, po 2 listopada 2019r.

Dane wymagane w zgłoszeniu kibiców:

• imię i nazwisko,

• nazwa instytucji ,

• rozmiar koszulki.

Wpłaty za udział należy wnosić na konto Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy: Alior Bank S.A. 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 9 listopada 2019 r.

Zgłoszenie drużyny do Mistrzostw Polski Drogowców Piłki Siatkowej oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i podmioty, którym zleci on wykonanie usług związanych z prawidłowym przeprowadzeniem turnieju oraz akceptację i zastosowanie się do powyższego regulaminu.

Polecane konferencje

Odbyła się

Inteligentne wzmacnianie nawierzchni dróg i lotnisk

Warszawa

Kolokwium eksperckie dedykowane branży drogowej i lotniskowej na temat technologii wzmocnienia i poprawy parametrów nawierzchni komunikacyjnych

Zapisz się

RODEO V4 - ZAWODY OPERATORÓW PŁUGÓW ODŚNIEŻNYCH

Kraków

Zawody operatorów sprzętu do zimowego utrzymania dróg z udziałem reprezentacji krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Odbyła się

Polskie eliminacje do RODEO V4

Olsztyn

Krajowe eliminacje do zawodów operatorów pługów odśnieżnych Grupy Wyszehradzkiej RODEO V4 mają wyłonić reprezentację Polski na zawody Grupy V4, których Polska będzie w tym roku gospodarzem.