II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Zapisz się

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.

Konferencja zajmie się szerokim zakresem tematycznym: od dróg o nawierzchni betonowej po stabilizacje i wzmocnienia gruntu oraz monitoring jakości w budownictwie drogowym. Temu ostatniemu tematowi poświęcony będzie drugi dzień konferencji, organizowany we współpracy z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Referaty i prezentacje wybitnych ekspertów ze świata naukowego, jednostek administracji drogowej: GDDKiA i Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz firm branży drogowej dostarczą cennej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań technicznych służących poprawie stanu sieci drogowej, zwiększaniu trwałości dróg, a także większej efektywności nakładów na budowy i modernizacje dróg.Program:

28 listopada (środa)

(miejsce: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lub.)

10:00 Część oficjalna

Otwarcie konferencji – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, dr inż. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów PL, Marek Surowiec - Cement Ożarów, Mirosław Czech, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie

10:15 SESJA I Nawierzchnie betonowe

10:15 Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dla nawierzchni z betonu cementowego – prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu

10:45 Wpływ badań hałaśliwości nawierzchni drogowych na ich wybór w rozwiązaniach drogowych - dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska

11:05 Nowoczesne technologie wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych - Piotr Heinrich, OAT

11:25 Współczesne trendy w nawierzchniach betonowych - Michał Szymański, Chryso Polska

11:45 - pytania i odpowiedzi

12:00 przerwa kawowa

12:20 SESJA II Podbudowy, wzmocnienia i stabilizacja gruntów

12:20 Projektowanie indywidualne konstrukcji nawierzchni a dolne warstwy konstrukcji – dr inż. Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska

12:40 Wzmocnienie podłoża jako jeden ze sposobów zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni bitumicznej - Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

13:00 Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogowej o wysokiej jakości z gruntu spoistego jako realizacja Tezy 5 opracowania dla GDDKiA pod kierownictwem prof. P. Radziszewskiego „Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji”– Małgorzata Garbacz-Skubis, dyrektor techniczny Nascon sp. z o.o.

13:20 Technologia recyklingu z wykorzystaniem istniejących podbudów przy wzmacnianiu dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego – Karol Rożek, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

13:40 Uzdatnianie i stabilizacja gruntów spoistych: czy naprawdę wiemy już wszystko? – Dominik Małasiewicz, Lhoist Central Europe

14:00 pytania i odpowiedzi

14:10 – 15:00 lunch

15:00 SESJA III Nowoczesne nawierzchnie drogowe

15:00 Betonowe konstrukcje zbiorników wodociągowych: stan po kilkudziesięcioletnim użytkowaniu – prof. dr hab. inż. Anna Halicka prof. PL, Politechnika Lubelska

15:20 Beton wałowany: szansa na tanie i trwałe drogi lokalne - Maciej Gruszczyński, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego

15:40 Wzmocnienia podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe w Lublinie i jego okolicach – Grzegorz Dzik, dyrektor Oddziału Centrum Keller Polska sp. z o.o.

16:00 Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne modyfikowane miałem gumowym 0/1 mm – dr inż. Jerzy Kukiełka Politechnika Lubelska

16:20 Analiza kosztów budowy nawierzchni drogowych - Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu

16:40 Badania hałaśliwości nawierzchni drogowych na przykładzie dróg wykonanych w technologii betonu wałowanego – mgr inż. Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska

17:00 loteria wizytówkowa, podsumowanie

19:00 uroczysta kolacja (Hotel Hampton by Hilton, al. Kompozytorów Polskich 1)

29 listopada (czwartek)

(miejsce: sala „Mistrzów” hotelu Hampton by Hilton, al. Kompozytorów Polskich 1)

10:00 SESJA IV Monitoring i diagnostyka w drogownictwie

10:00 Inwestycje Oddziału GDDKiA w Lublinie w Programie Budowy Dróg Krajowych – Mirosław Czech, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie

10:20 Doświadczenia Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Lublinie podczas monitorowania jakości na drogach o nawierzchni z betonu cementowego – Edyta Szewczyk, Sławomir Skrynicki GDDKiA Oddział w Lublinie

10:50 Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych – Artur Paszkowski Grupa Ożarów S.A.

11:10 Wzmocnienie podłoża z wykorzystaniem metody obserwacyjnej na przykładzie drogi S17 – Andrzej Belniak, dyrektor kontraktu PORR S.A., Karolina Trybocka i Szymon Świątek – Menard Polska sp. z o.o.

11:30 Technologia wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drodze S17 Kurów-Garwolin – Jakub Drozdowski, Piotr Rabiega, Budimex S.A.

11:50 przerwa kawowa

12:15 SESJA IV Monitoring i diagnostyka w drogownictwie cz. 2

12:15 Badanie modułu sprężystości betonu jako komplementarne uzupełnienie badań na ściskanie – dr inż. Sławomir Karaś, Politechnika Lubelska

12:35 Budowa nasypów z wykorzystaniem mieszanek popiołowo-żużlowych na przykładzie budowy drogi S17 – Witold Bella, Krzysztof Zadrożny, Strabag

12:55 Doświadczenia z budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła „Skrudki” do węzła „Kurów Zachód” – inż. Andrzej Szkuat, dyrektor regionu Mota Engil Central Europe

13:15 Możliwości oceny stanu konstrukcji betonowych i zespolonych na podstawie badań dynamicznych obiektów mostowych – mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska

13:40 dyskusja

14:00 zakończenie konferencji, lunch


Warunki:

Dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. lubelskiego udział w konferencji w dn. 28.11.2018 (w części organizowanej na Politechnice Lubelskiej) jest bezpłatny.


dla pozostałych uczestników opłaty są następujące:

A. Bez noclegów:

600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w konferencji w dniach 28-29.11.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 28.11.2018,
 • serwis kawowy i poczęstunek w dn. 29.11.2018

B. Z jednym noclegiem:

800 zł z VAT - miejsce w pokoju 2-osobowym

lub

900 zł z VAT - pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Hampton by Hilton**** (28/29.11.2018) ze śniadaniem,
 • udział w konferencji w dniach 28-29.11.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 28.11.2018,
 • serwis kawowy i poczęstunek w dn. 29.11.2018

C. Z dwoma noclegami:

1300 zł z VAT - miejsce w pokoju 2-osobowym

lub

1400 zł z VAT - pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

 • kolację w dn. 27.11.2018,
 • dwa noclegi w Hotelu Hampton by Hilton**** (27/28 i 28/29.11.2018) ze śniadaniami,
 • transport z hotelu do miejsca obrad i powrotny w dn. 28.11.2018
 • udział w konferencji w dniach 28-29.11.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 28.11.2018,
 • serwis kawowy i poczęstunek w dn. 29.11.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 listopada 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie późniejszym niż 22 listopada 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Trwa

V Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła sięZimnik

Konferencja PL-CZ-SK: Drogi łączą przyjaciół

Lipowa

Konferencja polsko-czesko-słowacka będzie poświęcona omówieniu transgranicznych projektów drogowych realizowanych przez regionalne administracje drogowe sąsiadujących ze sobą krajów.

Odbyła się

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

RYN

"Drogi przyszłości" to tytuł V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny 23 września w Olsztynie.