V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Trwa

"Drogi przyszłości" to tytuł tegorocznego V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. Konferencja obradować będzie w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Swego rodzaju prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży 23 września na rynku Starego Miasta w Olsztynie.

Podczas Forum zaplanowano kilka sesji poświęconych różnym aspektom transportu drogowego w przyszłości. Będzie mowa o kierunkach rozwoju technologii budowy dróg, wizji nowoczesnego zarządzania drogami, bezpieczeństwie na drogach przyszłości. Tematem prezentacji będą także wizje miast przyszłości, tego jak będziemy się po nich poruszali oraz pojazdy przyszłości.

Drogi przyszłości to będzie również temat pikniku edukacyjnego, który tradycyjnie już otwiera Warmińsko-Mazurskie Forum. Celem pikniku edukacyjnego jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachowań pro-ekologicznych oraz zaprezentowanie najnowszych trendów i osiągnięć branży drogowej. Piknik odbędzie się na olsztyńskim Starym Mieście – wokół budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (Stary Ratusz)i na scenie staromiejskiej. Kulminacyjnym punktem pikniku będzie budowa ogromnej makiety nowoczesnej drogi przez dzieci biorące wcześniej udział w grze miejskiej. Gra będzie polegała na odwiedzaniu stoisk wystawionych przez partnerów przedsięwzięcia.

Firmy zainteresowane stoiskiem na pikniku proszone są o kontakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (osoba do kontaktu: Marta Kuprian). Firmy zainteresowane promocją podczas konferencji w Rynie prosimy o kontakt z biurem Polskiego Kongresu Drogowego.Program:

Opcjonalnie:

23 września (niedziela):

13:00 – 17:00 piknik edukacyjny „Drogi przyszłości” na scenie staromiejskiej i wokół budynku WBP na Starym Mieście w Olsztynie (konkursy, gra miejska, budowanie makiety drogi przyszłości, występy artystyczne)

19:00 kolacja na Zamku w Rynie

24 września 2018 (poniedziałek):

Sesja Inauguracyjna

9:30 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników - Zbigniew Tabor, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDW, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9:40 Wystąpienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (w trakcie potwierdzania)

9:50 25 lat działalności firmy GZD - Krystyna Giera, właściciel firmy GZD, dawniej „Giera Znaki Drogowe”

9:55 Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony Drogowiec Warmii i Mazur”

SESJA I Drogi przyszłości

10:00 TRA 2018: pojazdy i drogi przyszłości - prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych (25’)

10:25 Transport przyszłości: autonomia ruchu, elektromobilność, car sharing – prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz, Politechnika Wrocławska (25’)

10:50 Nowe koncepcje kształtowania bezpiecznych dróg – dr hab. inż. prof. nadzw. PG Kazimierz Jamroz, dr hab. prof. nadzw. PG Joanna Żukowska, doc. dr hab. inż. Lech Michalski, Politechnika Gdańska (25’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (15’)

11:30 – 11:50 przerwa kawowa

SESJA II Bezpieczeństwo dziś i jutro

11:50 Kryterium bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej: wyzwania przyszłości - prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, przewodniczący Komitetu BRD i Inżynierii Ruchu PKD (25’)

12:15 Nowe technologie w zarządzaniu utrzymaniem infrastruktury – Sebastian Chyła ELDRO (20’)

12:35 Projekt INZNAK: opracowanie inteligentnych znaków drogowych – dr hab. inż. prof. zw. PG Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska (25’)

13:00 Innowacyjne urządzenia bezpieczeństwa drogowego a akcje ratownicze na drogach – Jacek Pasikowski, ProWerk (20’)

13:20 Model korporacyjny w ewidencji i analityce brd - Adam Ramza Comarch SA (20’)

13:40 Ocena ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na sieci dróg samorządowych w Polsce w latach 2014–2017 – dr inż. Wojciech Kustra, dr hab. inż. prof. nadzw. PG Kazimierz Jamroz, mgr inż. Anna Gobis, dr inż. Joanna Wachnicka, Politechnika Gdańska (20’)

14:00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – Jerzy Szerszoń, Saferoad RRS (20’)

pytania i odpowiedzi, dyskusja (10’)

14.30 – 15.30 obiad

SESJA III Materiały i technologie w drogownictwie

15:30 Rejonizacja kruszyw krajowych z uwagi na reaktywność alkaliczną: wyniki badań w projekcie ASR-RID – dr inż. Zdzisław Naziemiec, mgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (20’)

15:50 Sposoby zapobiegania skutkom reakcji alkalicznej kruszyw dla kruszyw o różnym stopniu reaktywności: wstępny projekt wytycznych technicznych GDDKiA – dr inż. prof. ICiMB Albin Garbacik, dr Grzegorz Adamski, dr inż. Mikołaj Ostrowski ICiMB (20’)

16:10 Nowoczesne nawierzchnie betonowe - dr inż. Aleksandra Kostrzanowska - Siedlarz, Politechnika Śląska (20’)

16:30 Beton oczyszczający powietrze - mgr inż. Krzysztof Szerszeń, Górażdże Cement S.A. (20’)

Pytania i odpowiedzi (10’)

17:00 – 17:15 przerwa kawowa

SESJA IV Drogowe innowacje

17:15 Make Roads Great Again: Przyszłość dróg – dr inż. Aleksander Zborowski, dyrektor ds. badań i rozwoju TPA Pruszków, Igor Ruttmar, prezes TPA Pruszków, przewodniczący Komitetu Technicznego Nawierzchni Asfaltowych PKD (20’)

17:35 Innowacyjne technologie asfaltowe – dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt (20’)

17:55 Polepszenie parametrów użytkowych konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym – Małgorzata Garbacz, Nascon sp. z o.o. (15’)

18:10 Drogi betonowe w Polsce – Mikołaj Borowski, Marek Surowiec, Grupa Ożarów (20’)

18.30 pytania i odpowiedzi (10’)

19:00 „Wszystkie znaki na niebie i ziemi” – koncert jubileuszowy GZD w wykonaniu muzyków Filharmonii Olsztyńskiej (dziedziniec zamkowy)

20:00 uroczysta kolacja (dziedziniec zamkowy)

25 września 2018 (wtorek)

SESJA V Zarządzanie drogami przyszłości

9.30 Zarządzanie krajobrazem w mieście inteligentnym. Jak planować i zarządzać zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast? – Szymon Ciupa, www.smartcity-expert.eu (20’)

9:50 Strategiczne planowanie przedsionkiem do przyszłości – dr inż. Sławomir Heller, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH (25’)

10:15 Mosty przyszłościdr hab. inż. prof. IBDiM Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (25’)

10:35 Mosty do przyszłości z technologią BIM – dr hab. inż. prof. PŚl. Marek Salamak, Politechnika Śląska (20’)

11:00 Kluczowe instrumenty wspierające zarządców dróg w procesie strategicznego zarządzania – Marcin Gos, Smart Factor (20’)

11:20 Rozwój systemów ITS: komunikacja pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura – Mirosław Czerliński, Sprint (20’)

11:40– 12:00 przerwa kawowa, wymeldowanie z hotelu

SESJA VI Pojazdy przyszłości

12:00 Status quo and prospects for electric trucks with catenary in Germany (Stan obecny i perspektywy dla elektrycznych samochodów ciężarowych z siecią trakcyjną w Niemczech) -Dr. Michael Lüken, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, ekspert Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego RFN (25’ - transmisja online)

12:25 Badanie prędkości jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego – Maria Dąbrowska-Loranc, Instytut Transportu Samochodowego (20’)

12:45 Oznakowanie dróg - materiały infrastrukturalne współpracujące z pojazdami autonomicznym – Michał Kowalski 3M Poland (20’)

13:05 Nowoczesne samochody marki Volkswagen – Adrian Kulik, Auto Wimar Warmia (15’)

13:20 dyskusja

13.25 -13.45 przerwa kawowa

SESJA VII Nowoczesne zarządzanie drogami – gdzie jesteśmy w 20. roku po reformie samorządowej

13:45 debata panelowa

Uczestnicy: Marcin Kuchciński, członek Zarządu woj. warmińsko-mazurskiego, uczestnicy Konwentu Dyrektorów ZDW, Małgorzata Ostrowska, dyrektor ZDP w Ostródzie, Karol Łomecki dyrektor ZDP w Bartoszycach

15.00 Obiad


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1600 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1800 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Zamek RYN**** (23/24 i 24/25.09.2018) ze śniadaniami,
 • kolację z elementami regionalnymi w dn. 23.09.2018,
 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

B. Z jednym noclegiem:

1200 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1100 zł z VAT)

1400 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Zamek RYN**** (24/25.04.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

Bez noclegów:

900 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 września 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18 września 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Zapisz sięZimnik

Konferencja PL-CZ-SK: Drogi łączą przyjaciół

Lipowa

Konferencja polsko-czesko-słowacka będzie poświęcona omówieniu transgranicznych projektów drogowych realizowanych przez regionalne administracje drogowe sąsiadujących ze sobą krajów.

Odbyła sięZródło: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...

Asfalt lany: wymagania i wykonawstwo

CEDRY WIELKIE

Komitet Nawierzchni Asfaltowych PKD i Oddział GDDKiA w Gdańsku zapraszają na seminarium eksperckie poświęcone technologii asfaltu lanego na obiektach inżynierskich.

Zapisz się

V Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.