V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Zapisz się

"Drogi przyszłości" to tytuł tegorocznego V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. Konferencja obradować będzie w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Swego rodzaju prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży 23 września na rynku Starego Miasta w Olsztynie.

Podczas Forum zaplanowano kilka sesji poświęconych różnym aspektom transportu drogowego w przyszłości. Będzie mowa o kierunkach rozwoju technologii budowy dróg, wizji nowoczesnego zarządzania drogami, bezpieczeństwie na drogach przyszłości. Tematem prezentacji będą także wizje miast przyszłości, tego jak będziemy się po nich poruszali oraz pojazdy przyszłości.

Drogi przyszłości to będzie również temat pikniku edukacyjnego, który tradycyjnie już otwiera Warmińsko-Mazurskie Forum. Celem pikniku edukacyjnego jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachowań pro-ekologicznych oraz zaprezentowanie najnowszych trendów i osiągnięć branży drogowej. Piknik odbędzie się na olsztyńskim Starym Mieście – wokół budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (Stary Ratusz)i na scenie staromiejskiej. Kulminacyjnym punktem pikniku będzie budowa ogromnej makiety nowoczesnej drogi przez dzieci biorące wcześniej udział w grze miejskiej. Gra będzie polegała na odwiedzaniu stoisk wystawionych przez partnerów przedsięwzięcia.

Firmy zainteresowane stoiskiem na pikniku proszone są o kontakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (osoba do kontaktu: Marta Kuprian). Firmy zainteresowane promocją podczas konferencji w Rynie prosimy o kontakt z biurem Polskiego Kongresu Drogowego.Program:

Ramowy harmonogram Forum

23 września (niedziela)

14:00 rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastyczno-literackim dla dzieci szkół podstawowych „Drogi przyszłości” (WPB w Olsztynie)

14:30 piknik edukacyjny połączony z grą miejską i występami artystycznymi na scenie

16:30 wspólna budowa makiety nowoczesnej drogi (Rynek Starego Miasta)

19:30 kolacja (hotel "Zamek Ryn")

24 września (poniedziałek)

9.30 - 10:00 Otwarcie Forum oraz inauguracja jubileuszu firmy GZD (Giera znaki drogowe)

10:00 - 12:20 sesja I Miasta i transport przyszłości

12.20 – 12.35 przerwa kawowa

12:35 - 14:40 Sesja II Bezpieczeństwo na drogach dziś i jutro

14.40 – 15.30 obiad

15:30 - 17:30 sesja III Nowoczesne technologie nawierzchni drogowych

19:00 koncert jubileuszowy GZD w wykonaniu muzyków Filharmonii Olsztyńskiej

20:00 uroczysta kolacja

25 września 2018 (wtorek)

9:30 – 11:30 sesja IV Nowoczesne obiekty inżynierskie

11:30 - 11:50 przerwa kawowa

11:50 - 13:40 sesja V Pojazdy przyszłości

13:40 -13:50 przerwa

13:50 - 15:00 sesja VI Nowoczesne zarządzanie drogami - wizja zarządców

15:00 zakończenie konferencji, obiad


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1600 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1800 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Zamek RYN**** (23/24 i 24/25.09.2018) ze śniadaniami,
 • kolację z elementami regionalnymi w dn. 23.09.2018,
 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

B. Z jednym noclegiem:

1200 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1100 zł z VAT)

1400 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Zamek RYN**** (24/25.04.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

Bez noclegów:

900 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 września 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18 września 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Zapisz sięZródło: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...

Asfalt lany: wymagania i wykonawstwo

CEDRY WIELKIE

Komitet Nawierzchni Asfaltowych PKD i Oddział GDDKiA w Gdańsku zapraszają na seminarium eksperckie poświęcone technologii asfaltu lanego na obiektach inżynierskich.

Odbyła się

IV Rajd Rowerowy Drogowcy na GreenVelo

Susiec

Kolejnym regionem GreenVelo, który odwiedzą drogowcy będzie Lubelskie. trasy rajdu wieść będą przez łagodne wzniesienia i malownicze rzeczne zakola Roztocza.

Odbyła się

III Pomorskie Forum Drogowe

Sopot

Wydarzenie będzie miało charakter wymiany doświadczeń między polskim środowiskiem drogowym a przedstawicielami administracji drogowych i firm branży drogowej z krajów nordyckich i nadbałtyckich.