V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Za 96 dni

Doroczne spotkanie poświecone innowacjom w drogownictwie toczyć się będzie pod hasłem "Drogi przyszłości". Tematem będzie przyszłość drogownictwa w czterech aspektach: technologii, zarządzania, bezpieczeństwa poruszania się oraz interakcji drogi i nowoczesnych pojazdów.

Polecane konferencje

Odbyła się

IV Rajd Rowerowy Drogowcy na GreenVelo

Susiec

Kolejnym regionem GreenVelo, który odwiedzą drogowcy będzie Lubelskie. trasy rajdu wieść będą przez łagodne wzniesienia i malownicze rzeczne zakola Roztocza.

Odbyła się

III Pomorskie Forum Drogowe

Sopot

Wydarzenie będzie miało charakter wymiany doświadczeń między polskim środowiskiem drogowym a przedstawicielami administracji drogowych i firm branży drogowej z krajów nordyckich i nadbałtyckich.


Odbyła się

VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Odbywające się już po raz szósty Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń specjalistów z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów Europy na temat najnowszych trendów w drogownictwie.