Prelegenci:

Ireneusz Czaja

Inga Gęsiarz-Nowak

Marta Maj

Marek Zając

Patryk Zakrzewski

Odbyła sięZimnik

Konferencja PL-CZ-SK: Drogi łączą przyjaciół

Lipowa

Konferencja polsko-czesko-słowacka będzie poświęcona omówieniu transgranicznych projektów drogowych realizowanych przez regionalne administracje drogowe sąsiadujących ze sobą krajów.

Odbyła się

III MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Poprawa dojazdu i wyjazdu z Zakopanego były wiodącym tematem zakończonego 27 stycznia III Małopolskiego Forum Drogowego/Forum Polski Południowej.

Odbyła się

II Małopolskie Forum Drogowe

Temat dróg i komunikacji jest na pierwszym miejscu zainteresowań opinii publicznej i władz samorządowych i stąd wielkie znaczenie takich spotkań - powiedział Leszek Zegzda otwierając Forum.