IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Odbyła się

Pod wspólną nazwą IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Ostródzie odbędą się 3 wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy.

1 października (niedziela) godz. 13:00 - 17:00 (amfiteatr miejski w Ostródzie i tereny nad jeziorem Drwęckim)

Festyn dla mieszkańców miasta, turystów i gości Forum o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym. W programie gra miejska, inne konkursy oraz równolegle występy muzyczne i taneczne na scenie amfiteatru. Motywem przewodnim ma być zieleń, związana z głównym tematem Forum, jakim jest w tym roku utrzymanie i wyposażenie dróg, w tym kwestia drzew i zieleni w pasie drogowym. W przygotowania włączone są szkoły z Ostródy, które przygotowują w ramach ogłoszonego konkursu programy artystyczne, związane z fauną i florą występującą w pasie zieleni przydrożnej. Na zakończenie festynu odbędzie się wielka "Zielona Parada", połączona z sadzeniem drzew.

2-3 października (poniedziałek-wtorek), Sala Mazurska Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY.

Konferencja "Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie".

Tematem przewodnim będą systemy utrzymania dróg, stosowane przez GDDKiA oraz zarządców dróg samorządowych oraz standardy letniego i zimowego utrzymania dróg. Będzie także kontynuowana tematyka "Zielonych dróg" z poprzedniego dnia. Osobna sesja, przygotowana we współpracy z GDDKiA i wykonawcami, dotyczyć będzie zakończonych i trwających inwestycji wokół Ostródy: odcinka drogi S7 z Miłomłyna do Olsztynka i obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele administracji drogowej różnych szczebli, w tym - jako specjalni goście - zarządcy dróg powiatowych.

2-3 października (poniedziałek-wtorek) początek godz. 9:00 (hala nr 3 Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY) Wystawa "OSTROAD - Technika utrzymania, remontów i wyposażenia dróg".

Zapraszamy wszystkie firmy związane z branżą drogową, oferujące: rozwiązania, produkty i usługi wykorzystywane w drogownictwie. Do dyspozycji wystawców oferujemy powierzchnię do własnej aranżacji lub wybór zabudowanych stoisk w nowoczesnym i przestronnym wnętrzu hali targowej, a - w razie potrzeby - także na zewnątrz. Powierzchnia wystawiennicza wszystkich hal to 58 000 m2 (wysokość pomieszczeń nawet 19 m, ponad 1000 punktów podwieszania, nośność podłogi 2 tony na m2 - co umożliwia wprowadzenia ciężkich maszyn budowlanych). Przestrzenie wystawiennicze "Expo Mazury" umożliwią pokazanie możliwości firmy każdej wielkości i każdego profilu tematycznego. Wystawę obejrzą uczestnicy konferencji oraz zaproszeni specjalnie zarządcy dróg powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych regionów północnej Polski.

Miejscem zakwaterowania uczestników konferencji oraz gości uroczystych kolacji jest hotel Willa Port**** Art&Business w Ostródzie, ul. Mickiewicza 17.


Program:

2 października 2017 (poniedziałek):

SESJA I INAUGURACYJNA

9.00 - 9.10 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników - Zbigniew Kotlarek- prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Czesław Najmowicz - Burmistrz Ostródy

9.10 – 9.35 Strategiczne kierunki badań europejskich instytutów drogowych w latach 2017-2020- prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

9.35 – 10.00 Ewolucja zarządzania drogami krajowymi: od systemu tradycyjnego po utrzymaj standard - Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

10.00 – 10.20 Kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators) w zarządzaniu drogami - dr inż. Sławomir Heller, przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, Heller Ingenieurgesellschaft mbH

10.20 – 10.50 Zadania samorządu miasta Gusiew (obwód kaliningradzki) w utrzymaniu, remoncie i wyposażeniu dróg - Aleksandr A. Kitajew, pierwszy zastępca Szefa Administracji Okręgu Miejskiego Gusiew

10.50 – 11.10 Wkład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w innowacyjne rozwiązania w budownictwie drogowym – dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM

11.15 – 12.15 Otwarcie wystawy Techniki drogowej OSTROAD 2017, zwiedzanie ekspozycji przez gości honorowych oraz przerwa kawowa

SESJA II Zielona Droga

12.15 – 12.40 Zieleń w oczyszczeniu powietrza w otoczeniu dróg i autostrad: stan i perspektywy - prof. dr hab. Stanisław Gawroński, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

12.40 – 13.00 Dobór drzew w otoczeniu pasa drogowego - dr hab. prof. SGGW Jacek Borowski, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

13.00 – 13.20 Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym - Piotr Mazurowski, Tensar

13.20 – 13.40 Pielęgnacja drzew przydrożnych – dr inż. Piotr Dynowski Uniwersytet Warmińsko Mazurski

13.40 – 14.00 Ochrona bioróżnorodności w inwestycjach drogowych - Adam Krzyśków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

14.00– 14.30 dyskusja

14:30-15:30 obiad

SESJA III Drogi wokół Ostródy: od projektu do realizacji

15.30 – 15.50 Optymalizacja w praktyce przygotowania inwestycji na przykładzie budowy drogi S7 - Mirosław Nicewicz, dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie

15.50 – 16.10 Dokumentacja projektowa obiektów mostowych: odcinek Miłomłyn - Ostróda, pododcinek B drogi S7 oraz projekt budowlany i wykonawczy wraz z technologią budowy mostu MS-3 na DK16 - Tadeusz Stefanowski Transprojekt Gdański

16.10 – 16.30 3M Connected Roads: oznakowanie dróg w perspektywie podróży pojazdami autonomicznymi - Jakub Kalisiak, 3M Poland

16.30 – 16.50 Uwarunkowania realizacyjne i zastosowane rozwiązania technologiczne na budowie drogi S7 i obwodnicy Ostródy - Andrzej Wądołowski, zastępca dyrektora ds. technologii Oddziału GDDKiA w Olsztynie

16.50 – 17.10 Budowa drogi w trudnych warunkach geologicznych: realizacja głębokiej wymiany gruntów w okolicach Ostródy - Tomasz Jaśko, zastępca dyrektora kontraktu Budimex SA

17.10 - 17.30 Szczególne wyzwania realizacyjne na odcinku Ostróda Południe-Olsztynek - Wojciech Grodź, kierownik robót mostowych, Marek Zaręba, dyrektor kontraktu Strabag Sp.z o.o

17.30 – 17.40 Kruszywa lokalne na budowie dróg krajowych w regionie Warmii i Mazur - Anna Mierzejewska-Kmieć, ZPK Szumowo

17.40 - 17.55 Nowoczesne urządzenia brd na drodze S7 - Jarosław Moryc Saferoad RRS

17.55 – 18.15 dyskusja

20:00 uroczysta kolacja (hotel Willa Port Art&Business)

3 października 2017 (wtorek):

SESJA IV Innowacje drogowe

9.00 - 9.25 Make Roads Great Again – Igor Ruttmar, TPA

9.25 – 9.45 SMART Gusiew. Infrastruktura rowerowa, przyjazna pieszym, zmotoryzowanym i rowerzystom: czy to jest możliwe? - Paweł S. Niefiodow, naczelnik wydziału gospodarki drogowej Administracji Okręgu Miejskiego Gusiew obwodu kaliningradzkiego

9.45 - 10.00 Zalety stosowania mas termoplastycznych do oznakowania poziomego dróg - Jarosław Moryc, Saferoad Grawil

10.00 - 10.20 Nawierzchnie betonowe: uzasadnione rozwiązanie na drogach - Marek Surowiec, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupy Ożarów

10:20 - 10:40 Naprawa spękań i inne aspekty utrzymania dróg betonowych i asfaltowych - Piotr Heinrich, Prezes Zarządu OAT sp. z o.o.

10.40 – 10.55 Czy wiemy co mamy? Zarządzanie danymi ewidencyjnymi – Agnieszka Kowalewska, ZDW w Olsztynie

10.55 - 11.10 GeoEwidMaster: moduł aplikacji mobilnej i zajęcia pasa drogowego - Marcin Goss ProjektSigma/SmartFactor

11.10 – 11.30 przerwa kawowa

SESJA V Utrzymanie dróg cz.1

11.30 – 11.45 Problemy zarządców dróg powiatowych – Małgorzata Ostrowska ZDP Ostróda

11.45 - 12.00 Technologie remontów dróg lokalnych - Robert Michalak, Strassmayr

12.00 – 12.15 Utrzymanie dróg wojewódzkich w aspekcie strategii rozwoju ZDW w Olsztynie - Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią, ZDW Olsztyn

12.15 -12.35 Funkcjonowanie systemu "Utrzymaj standard" na drodze S22 - Jarosław Bera, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami Oddziału GDDKiA w Olsztynie

12.35 – 12.55 Obszarowe stosowanie formuły "Utrzymaj standard" na drogach krajowych w woj. pomorskim - Karol Markowski, z-ca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami GDDKiA O/Gdańsk

12.55 -13.10 Szybkorozbieralne systemy barier: koszty utrzymania - Jacek Pasikowski, ProWerk

13.10 – 13.25 Innowacyjne nawierzchnie betonowe o wydłużonym czasie eksploatacji: efekt zastosowania włókien organicznych EvoCEL - Adam Tabaka, technolog firmy PHP NIKE sp. z o.o.

13.25 -13.45 przerwa kawowa

SESJA VI Utrzymanie dróg cz.2

13.45 – 14.10 Dobre praktyki w godzeniu remontów dróg z zachowaniem drzewostanu w ich otoczeniu: przykłady z Niemiec i z Polski - dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, lider programu Drogi dla Rozwoju Fundacja EkoRozwoju

14.10 -14.30 Przegląd nieniszczących metod diagnostyki nawierzchni i obiektów inżynierskich jako element zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej - Małgorzata Konopska-Piechurska, Małgorzata Wutke, TPA

14.30 - 14.55 dyskusja

14.55– 15.00 podsumowanie - Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w Olsztynie

obiad


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Warunki:Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1250 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1550 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Willa Port**** Art&Business (01/02 i 02/03.10.2017.) ze śniadaniami,
 • zaproszenie na festyn w amfiteatrze w dn. 01.10.2017.,
 • kolację regionalną w dn. 01.10.2017.,
 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

B. Z jednym noclegiem:

1000 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1200 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Willa Port**** Art&Business (02/03.10.2017.) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 września 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 25 września 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Do pobrania

Polecane konferencje

Odbyła się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

Dobre praktyki i nowe rozwiązania

Trzecie, ostanie kolokwium w cyklu kolokwiów NAWIERZCHNIE BETONOWE- ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

Odbyła się

IV POMORSKIE FORUM DROGOWE

Polski Kongres Drogowy po raz czwarty organizuje Pomorskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2021r. W tym roku będzie Forum będzie poświęcone tematyce utrzymania.