Bezpieczeństwo i trwałość

Termin: 13.04.2016 -14.04.2016

Miejsce: Chorzów, hotel Diament Arsenal Palace

Bezpieczeństwo i trwałość to hasło, pod którym już po raz czwarty obradowało Śląskie Forum Drogownictwa. Zakończona 14 bm. konferencja zgromadziła rekordową liczbę przeszło 200 przedstawicieli administracji drogowej i samorządowej oraz firm z branży z całego kraju oraz gości z Niemiec i Holandii. Wiodącymi tematami były nawierzchnie drogowe z asfaltów wysokomodyfikowanych oraz problemy brd: bezpieczeństwo pieszych i oznakowanie pionowe dróg.

Witając uczestników w imieniu współorganizatorów: Polskiego Kongresu Drogowego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, wiceprezes zarządu PKD i dyrektor ZDW podkreślił, że śląska konferencja zyskała międzynarodową renomę miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu techniki i technologii drogowych, o czym świadczy po raz kolejny udział gości z Federalnego Ministerstwa Komunikacji i Rozwoju Miast Niemiec, instytutu BASt czy Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV. Członek Zarządu PKD, dyrektor ZDW w Olsztynie Waldemar Królikowski powiedział, że katowicki Zarząd Dróg Wojewódzkich stanowi dobry wzór dla innych jednostek administracji drogowej jak wdrażać nowoczesne rozwiązania i podnosić jakość zarządzania siecią drogową. Chęć zapoznania się z jego osiągnięciami przyciąga kolejnych uczestników współorganizowanych przez Kongres Drogowy imprez.

Newsletter

Copyright © 2015 Polski Kongres Drogowy Projekt graficzny i wykonanie: Synermedia