ERF rekomenduje jednolite parametry oznakowania dróg

Federacja Drogowa Unii Europejskiej ERF rekomenduje przyjęcie jednolitych standardów oznakowania dróg jako zapisu w przygotowywanej nowej dyrektywie o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

W lutym tego roku po długich negocjacjach przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie nowej dyrektywy w sprawie zakresu przyszłej dyrektywy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Mowa w niej będzie m.in. o konieczności utrzymania dobrego stanu oznakowania i znaków drogowych w celu ułatwienia wdrażania nowych tendencji w mobilności.

Jeśli chodzi o zakres, główna zmiana polega na rozszerzeniu stosowania dyrektywy poza obecną sieć TEN-T i objęcie nią wszystkich „dróg głównych”, a także wszystkich dróg pozamiejskich zbudowanych z funduszy UE. ERF i inne organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego z zadowoleniem przyjęły tę decyzję, podkreślając konieczność zmniejszenia liczby wypadków na tych odcinkach sieci drogowej.

Jednym z kluczowych elementów dyskusji był stan oznakowania i znaków drogowych. Podkreślano ich znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków jazdy zarówno dla ludzi, jak i pojazdów z automatycznymi systemami wspomagania kierowcy.

Od czasu opublikowania trzeciego pakietu mobilności przez Komisję Europejską w maju 2018 r. eksperci z różnych organizacji pracowali nad analizą obecnych rozwiązań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jazdy. Jako swój wkład we wdrażanie nowych zaleceń, ERF w wyniku pracy swoich dwóch Grup Roboczych, zaproponowała zestaw zaleceń dotyczących minimalnych technicznych parametrów oznakowania poziomego. Jest to propozycja wytycznych dla organów regulacyjnych, w celu zapewnienia skutecznej czytelności i wykrywalności oznakowania przez ludzi i pojazdy.

Oznakowanie stanowi opłacalny kosztowo element wyposażenia drogi, wpływający na bezpieczne warunki jazdy, dając kierowcy najlepsze wskazówki. Jest to szczególnie ważne w niekorzystnych warunkach pogodowych i przy złej widoczności. Aby to działało, konieczne jest – zdaniem ekspertów ERF - wymaganie następujących parametrów:

  • Oznakowania drogowe w widzialności nocnej nigdy nie powinny spaść poniżej 150 mcd / lx / m2 nocnej widoczności w suchych warunkach i nigdy poniżej 35 mcd / lx / m2 w warunkach wilgotnych i deszczowych
  • Szerokość oznaczeń drogowych nigdy nie powinna być mniejsza niż 15 cm
  • Współczynnik kontrastu między oznakowaniem a nawierzchnią nigdy nie powinien być niższy niż 3:1, aby zmniejszyć fałszywe odczyty spowodowane oślepianiem
  • Należy zapewnić harmonizację projektowania i rozmieszczania oznakowania w różnych krajach

Polecane artykuły

fot. ERF

Propozycja standardu oznakowania poziomego w UE

Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF) proponuje państwom członkowskim przyjęcie standardu oznakowania poziomego dróg. Ma on opierać się na zasadzie 150X150, co oznacza 150 mm jako minimalną szerokość linii i minimalną odblaskowość 150 jednostek dla jezdni suchej (poziom R3) i 35 jednostek (poziom RW2) dla mokrej przy padającym deszczu.

Rekomendacje ERF dla bezpieczeństwa robót drogowych

Choć wypadki śmiertelne podczas prac remontowych na drogach stanowią nikły procent ogólnych statystyk bezpieczeństwa ruchu drogowego, to powodem do niepokoju jest fakt, że w budownictwie drogowym właśnie one należą do najbardziej niebezpiecznych – wskazuje ERF w swym stanowisku „Ku bezpieczniejszym strefom robót”.

Bezpieczna droga jest dobrze oznakowana

Starzejące się społeczeństwo, w tym kierowcy, a z drugiej strony - nowoczesne systemy pomagające w prowadzeniu samochodu, to czynniki, które skłaniają do dbałości o właściwe oznakowanie dróg. To jeden z tych środków podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którym powinno się lepiej zarządzać – to główny wniosek z konferencji konsultacyjnej „Propozycja standardów oznakowania poziomego dróg publicznych w UE”, która odbyła się 5 marca w Warszawie.