Eurovia nowym członkiem PKD

Firma EUROVIA POLSKA SA przystąpiła od 1 marca do PKD w charakterze członka wspierającego.

Pod marką Eurovia działa w kilkunastu krajach europejskich drogowa część francuskiej grupy budowlanej Vinci. Eurovia w Polsce to 35 lokalizacji i ponad 1 300 pracowników zatrudnionych na terenie całego kraju. Firma zrealizowała samodzielnie i w konsorcjach wiele kontraktów drogowych, zarówno dla GDDKiA jak i zarządców samorządowych.

20 lutego, w tegorocznej edycji konkursu Diamenty Infrastruktury i Budownictwa, Eurovia zdobyła wyróżnienie w kategorii „Realizacja roku – infrastruktura drogowa” za realizację drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Bolków. Poza generalnym wykonawstwem, firma zajmuje się produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych, zalicza się do największych producentów kruszyw w Polsce oraz prowadzi serwis i usługi utrzymaniowe infrastruktury drogowej.

Polecane artykuły

„Beton w drogownictwie” z wieloma patronami

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz objęli honorowym patronatem „Beton w drogownictwie”.

ERF rekomenduje jednolite parametry oznakowania dróg

Federacja Drogowa UE rekomenduje przyjęcie jednolitych standardów oznakowania dróg jako zapisu w przygotowywanej nowej dyrektywie o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Drogowcy zbierają krew dla ofiar wypadków

GDDKiA we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zbiera krew dla ofiar wypadków drogowych. Akcja potrwa do końca roku, a przyłączyć się może do niej każdy.