Beton w drogownictwie – wspólna inicjatywa PKD i SPC

PKD i Stowarzyszenie Producentów Cementu porozumiały się w sprawie wspólnej organizacji Forum „Beton w drogownictwie”. Konferencja i wystawa odbędą się w Suwałkach w dniach 10-12 kwietnia.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół technologii betonowych na drogach ekspresowych o największym natężeniu ruchu jak i na drogach lokalnych w terenach wiejskich, na których jest również z powodzeniem stosowana. Mowa będzie także o utrzymaniu dróg betonowych i recyklingu nawierzchni. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa. Uczestniczące w niej firmy zaprezentują szeroki przekrój materiałów, dodatków chemicznych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg.

Forum „Beton w drogownictwie” będzie miało charakter międzynarodowy, co wynika z realizacji zadań Polskiego Kongresu Drogowego jako Komitetu Narodowego PIARC. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Baltic Road Association (stowarzyszenia pełniącego rolę Komitetu Narodowego PIARC dla krajów nadbałtyckich), a także z Komitetu Narodowego PIARC we Niemczech (FGSV).

Rada Programowa Forum pracuje nad ostatecznym kształtem programu. Do tej pory potwierdzone zostały następujące referaty i prezentacje:

  • Cement i beton jako materiał budowlany w drogownictwie: potencjał i perspektywy rozwoju rynku – prof. dr hab. inż. Jan Deja Stowarzyszenie Producentów Cementu
  • Najważniejsze problemy badawcze związane z betonem podejmowane w Federalnym Instytucie Badawczym Drogownictwa BASt i innych jednostkach badawczych w Niemczech – Dipl.-Ing. Werner Bednorz, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Dr.-Ing. Marko Wieland, kierownik referatu nawierzchni betonowych BASt
  • Nawierzchnie betonowe w Niemczech na drogach niższych kategorii (landowych, powiatowych, gminnych) - Dipl.-Wirt.-Ing. Ulrich Nolting, InformationsZentrum Beton GmbH (Centrum Informacyjne Betonu)
  • Kryteria oceny funkcjonalnej nawierzchni betonowej z uwzględnieniem trwałości materiałów i szczelin dylatacyjnych – prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • Tekstura nawierzchni betonowych, a bezpieczeństwo ruchu i ochrona środowiska – dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof PB, dr inż Marta Wasilewska, mgr inż. Paweł Gierasimiuk Politechnika Białostocka
  • Ocena zawartości mikroporów w mieszance betonowej na budowie odcinka drogi S8 - dr inż. Mariusz Dąbrowski
  • Zalecenia dotyczące recyklingu nawierzchni betonowych w projekcie RID I/6 „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu” – prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska
  • Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich - dr Grzegorz Adamski, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Zjawisko reaktywności alkalicznej kruszywa, konsekwencje, zapobieganie negatywnym skutkom reakcji ASR w betonie - dr inż. Mikołaj Ostrowski, ICiMB
  • Reaktywność alkaliczna kruszyw łamanych z wybranych krajowych zakładów produkcji - dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

Poza sesjami naukowo-technicznymi zaplanowana została również debata na temat budowy drogi S61 (Via Baltica) o nawierzchni z betonu cementowego, z udziałem przedstawicieli GDDKiA oraz wykonawców poszczególnych odcinków. Przewidziano także wycieczkę techniczną na znajdująca się na finiszu budowę obwodnicy Suwałk w ciągu S61 oraz na jedną z dróg lokalnych wykonanych w technologii wałowania betonu.

Forum „Beton w drogownictwie” będzie w przyszłości organizowane co dwa lata, w latach nieparzystych.

Warunki udziału w Forum i rejestracja ONLINE:

Polecane artykuły

Budowana obwodnica Suwałk o nawierzchni betonowej. Fot. PKD

Suwałki: betonowa alternatywa

Nawierzchnie betonowe zyskują popularność nie tylko na drogach szybkiego ruchu, ale także na drogach lokalnych - dowodów na to przytoczono wiele podczas II Wschodniego Forum Drogowego.

Budowa drogi S17 w woj. lubelskim. Fot. GDDKiA

Do zakochania w betonie jeden krok

Doświadczenia Zamawiającego oraz generalnych wykonawców z budowy drogi S17 z Kurowa do węzła „Lubelska” były 29 listopada tematem specjalnej sesji II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej.

Marko WIeland. Fot. Anna Rogalińska viaexpert.pl

Przyszłość dróg betonowych

Recykling nawierzchni betonowych, elementy prefabrykowane do szybkich napraw nawierzchni, metody teksturowania nawierzchni – to główne kierunki niemieckich badań w obszarze dróg betonowych.