Konsultacje katalogu mostowego

Ministerstwo Infrastruktury prosi o nadsyłanie do 11 stycznia uwag do projektu „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”, który opublikowało na rządowych stronach internetowych.

Projekt przygotowała, na zlecenie MI, firma Promost Consulting. Celem opracowania – jak napisał wiceminister Infrastruktury Marek Chodkiewicz – jest okreslenie optymalnych, powtarzalnych i funkcjonalnych pod względem wykonania i utrzymania typów konstrukcji takich obiektów. Zawarte w katalogu informacje powinny być przydatne inwestorom a także projektantom na każdym etapie zarządzania mostami: od projektowania i wykonania po późniejsze utrzymanie.

Po konsultacjach i – jeśli będzie taka potrzeba – ewentualnych poprawkach, katalog zostanie zarekomendowany przez Ministra Infrastruktury do stosowania, zgodnie z nowymi uprawnieniami zapisanymi w ustawie o drogach publicznych. Resort infrastruktury przewiduje, że dokument stanie się w przyszłości elementem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, nad którą toczą się obecnie prace.

Z projektem katalogu, a także innymi dokumentami zapoznać się można na stronie internetowej Ministerstwa . Termin zgłaszania uwag upływa 11 stycznia br.

Polecane artykuły

Ruszyła rejestracja na Światowy Kongres Drogowy 2019

26 Światowy Kongres Drogowy odbędzie się w dniach 6-10 października br w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na stronie internetowej Kongresu można już rejestrować udział.

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Fot. PKD

Patronat GDDKiA nad Forum Tunelowym

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora DKiA objął honorowym patronatem Polskie Forum Tunelowe, które odbędzie się 23 stycznia we Wrocławiu.

Śląskie Forum Drogownictwa tro jedna z tych imprez PKD, które cieszą się nieodmiennym zainteresowaniem. Fot. PKD

2019: bogaty kalendarz imprez

Popularne fora regionalne na Śląsku oraz Warmii i Mazurach, sprawdzone imprezy sportowe i kolokwia eksperckie – to filary oferty programowej PKD na rok 2019, którą Zarząd zatwierdził 12 grudnia.