Patronat GDDKiA nad Forum Tunelowym

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora DKiA objął honorowym patronatem Polskie Forum Tunelowe, które odbędzie się 23 stycznia we Wrocławiu.

Forum to kolejna inicjatywa programowa Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Budowa, eksploatacja i bezpieczeństwo w tunelach drogowych budzą coraz większe zainteresowanie. Polska staje się największym placem budowy takich obiektów w Europie, a GDDKiA największym publicznym Zamawiającym takie roboty.

Forum będzie miało charakter międzynarodowy, co wynika z realizacji zadań Komitetu Narodowego PIARC. Jednym z głównych prelegentów będzie Marc Tesson, dyrektor sieci i rozwoju Centrum Badań Tunelowych CETU Francji i jednocześnie przewodniczący Komitetu Technicznego PIARC ds. Eksploatacji Tuneli Drogowych (Road Tunnel Operations) Ten komitet, wraz z narodowym komitetem PIARC Francji, zorganizował w październiku 2018 r. w Lyonie pierwszą międzynarodową Konferencję Eksploatacji i Bezpieczeństwa Tuneli. Najważniejsze wnioski z tej konferencji stanowić będą temat referatu M. Tessona.

Polskie Forum Tunelowe będzie imprezą cykliczną, organizowaną co roku w innym miejscu, we współpracy z Oddziałami GDDKiA prowadzącymi na swoim terenie inwestycje tunelowe lub eksploatujące tunele. Pierwsze Forum PKD organizuje we Wrocławiu, razem z tamtejszym Oddziałem GDDKiA. Oddział podpisał niedawno umowę na wykonanie ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków-Lubawka do granicy z Czechami. W ramach tego odcinka ma zostać wybudowany najdłuższy drogowy tunel w Polsce w miejscowości Stare Bogaczowice, o długości 2290 metrów.

Ta i inne planowane, lub już zrealizowane, inwestycje tunelowe zostaną zaprezentowane przez dyrektorów realizujących je Oddziałów GDDKiA. Wśród tematów konferencji znajdzie się również prezentacja wyników projektu RID „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Jego część odnoszącą się do budowy tuneli, zaprezentują wybitni naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej – profesorowie: Marek Cała i Antoni Tajduś.

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie skierowanym na ręce prezesa Zarządu PKD Zbigniewa Kotlarka poinformował, że obejmuje konferencję honorowym patronatem. „Popieram tę inicjatywę, bowiem tematyka tunelowa stała się bardzo aktualna z uwagi na realizowane obecnie jak i planowane przez GDDKiA inwestycje. Jestem przekonany, że Polskie Forum Tunelowe stanie się miejscem wymiany doświadczeń w tym zakresie środowiska inwestorów, projektantów i wykonawców drogowych” – czytamy w liście.

Szczegółowy program Forum i warunki uczestnictwa na stronie konferencji

Polecane artykuły

„Beton w drogownictwie” z wieloma patronami

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz objęli honorowym patronatem „Beton w drogownictwie”.

ERF rekomenduje jednolite parametry oznakowania dróg

Federacja Drogowa UE rekomenduje przyjęcie jednolitych standardów oznakowania dróg jako zapisu w przygotowywanej nowej dyrektywie o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Eurovia nowym członkiem PKD

Firma EUROVIA POLSKA SA przystąpiła od 1 marca do PKD w charakterze członka wspierającego.