Zmiany w metodzie oceny hałasu: opinia PKD

PKD przesłał do Ministerstwa Środowiska opinię do projektu ustawy zmieniającej zasady wykonywania map akustycznych do celów inwestycyjnych.

Generalna ocena zaproponowanej regulacji jest pozytywna, a większość zmian jest korzystna i idzie w dobrym kierunku – czytamy w stanowisku. Odpowiada na zgłaszane przez inwestorów postulaty usprawnienia procedur wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zmniejszenia kosztów przygotowania dokumentacji środowiskowej.

Te zmiany dotyczą przede wszystkim art.74 tzw. Ustawy ocenowej. Zgodnie z zaproponowaną przez MŚ nowelizacją Prawa ochrony środowiska i niektórych innych ustaw, inwestor, składając wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie przedstawiał jedynie jedną mapę. Druga zmiana wprowadza obowiązek przekazywania wypisów z rejestru gruntów, tylko w sytuacji, gdy liczba stron postępowania jest nie większa niż 20. Obydwie te zmiany wpłyną na zmniejszenie kosztów przygotowania dokumentacji środowiskowej, stanowiącej załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także usprawnią procedurę wydawania tej decyzji.

Jednocześnie PKD przypomina, że pozostają bez odzewu inne postulaty środowiska drogowego, takie jak: poprawa planowania przestrzennego w otoczeniu dróg w kontekście ochrony akustycznej obiektów i terenów chronionych, odejście od ochrony akustycznej na granicy pasa drogowego (jeden z najważniejszych powodów stosowania drogich i trudnych w utrzymaniu ekranów akustycznych), ochrona obiektów mieszkalnych poza pasem drogowym przy braku możliwości zastosowania standardowych metod ochrony akustycznej. W opinii stowarzyszenia znalazło się także kilka szczegółowych uwag do zapisów projektu.

Nowelizacja ma przede wszystkim zapewnić dostosowanie krajowych przepisów do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i usunąć wskazane przez Komisję Europejską uchybienia. Projekt dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Opinia PKD


Polecane artykuły

Ruszyła rejestracja na Światowy Kongres Drogowy 2019

26 Światowy Kongres Drogowy odbędzie się w dniach 6-10 października br w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na stronie internetowej Kongresu można już rejestrować udział.

Konsultacje katalogu mostowego

Ministerstwo Infrastruktury prosi o nadsyłanie do 11 stycznia uwag do projektu „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów", opublikowanego na rządowych stronach www.

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Fot. PKD

Patronat GDDKiA nad Forum Tunelowym

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora DKiA objął honorowym patronatem Polskie Forum Tunelowe, które odbędzie się 23 stycznia we Wrocławiu.