Zmiany w metodzie oceny hałasu: opinia PKD

PKD przesłał do Ministerstwa Środowiska opinię do projektu ustawy zmieniającej zasady wykonywania map akustycznych do celów inwestycyjnych.

Generalna ocena zaproponowanej regulacji jest pozytywna, a większość zmian jest korzystna i idzie w dobrym kierunku – czytamy w stanowisku. Odpowiada na zgłaszane przez inwestorów postulaty usprawnienia procedur wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zmniejszenia kosztów przygotowania dokumentacji środowiskowej.

Te zmiany dotyczą przede wszystkim art.74 tzw. Ustawy ocenowej. Zgodnie z zaproponowaną przez MŚ nowelizacją Prawa ochrony środowiska i niektórych innych ustaw, inwestor, składając wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie przedstawiał jedynie jedną mapę. Druga zmiana wprowadza obowiązek przekazywania wypisów z rejestru gruntów, tylko w sytuacji, gdy liczba stron postępowania jest nie większa niż 20. Obydwie te zmiany wpłyną na zmniejszenie kosztów przygotowania dokumentacji środowiskowej, stanowiącej załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także usprawnią procedurę wydawania tej decyzji.

Jednocześnie PKD przypomina, że pozostają bez odzewu inne postulaty środowiska drogowego, takie jak: poprawa planowania przestrzennego w otoczeniu dróg w kontekście ochrony akustycznej obiektów i terenów chronionych, odejście od ochrony akustycznej na granicy pasa drogowego (jeden z najważniejszych powodów stosowania drogich i trudnych w utrzymaniu ekranów akustycznych), ochrona obiektów mieszkalnych poza pasem drogowym przy braku możliwości zastosowania standardowych metod ochrony akustycznej. W opinii stowarzyszenia znalazło się także kilka szczegółowych uwag do zapisów projektu.

Nowelizacja ma przede wszystkim zapewnić dostosowanie krajowych przepisów do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i usunąć wskazane przez Komisję Europejską uchybienia. Projekt dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Opinia PKD


Polecane artykuły

Patronat PIARC dla Kongresu ZID

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową został objęty honorowym patronatem PIARC. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia w Warszawie.

Polskie stoisko w Abu Zabi

PKD jako Komitet Narodowy PIARC będzie miał swoje stoisko na wystawie towarzyszącej Światowemu Kongresowi Drogowemu. Do projektu mogą dołączyć zainteresowane firmy.

Stanowisko projektantów przedstawili: (od lewej) Tomasz Siwowski z Promost Consulting i Cezary Saganowski z Egis Poland.

Jak inżynier z inżynierem

Proponowane zapisy umowy projektanta z generalnym wykonawcą kontraktów budowlanych na budowę dróg były 2 lipca tematem spotkania przedstawicieli obu grup w Warszawie.