Przedstawiciele PKD na Kongresie FGSV

W odbywającym się w dniach 12-14 września w Erfurcie Niemieckim Kongresie Dróg i Komunikacji uczestniczyli na zaproszenie FSGV przedstawiciele Polskiego Kongresu Drogowego. Obie organizacje współpracują na polu wymiany wiedzy technicznej w drogownictwie.

FGSV (Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehewesen – Towarzystwo Badawcze Drogownictwa i Transportu) jest stowarzyszeniem użyteczności publicznej, służącym jako platforma wypracowywania i upowszechniania wiedzy dotyczącej dróg dla administracji, gospodarki i nauki. Posiada ono swoje sekretariaty w Berlinie i w Kolonii. Przygotowuje, wraz z powołanymi do tego celu ekspertami, zbiory reguł technicznych dla drogownictwa, aktualizuje je i wydaje przez własne wydawnictwo (w ramach zadań zleconych, wykonywanych w porozumieniu i opłacanych przez ministerstwo federalne). W organizowanym co dwa lata Kongresie, bierze udział ok. 1000 osób. W czasie sesji tematycznych przedstawiane są wyniki najnowszych badań prowadzonych przez placówki badawcze i prac kilkudziesięciu grup roboczych działających w ramach Towarzystwa.

FGSV – podobnie jak PKD w Polsce – ma w Niemczech status Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Oba stowarzyszenia już od kilku lat współpracują ze sobą, przedstawiciele FGSV prezentują swoje opracowania podczas Międzynarodowych Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, uczestniczą również w odbywających się regularnie polsko-niemieckich warsztatach drogowych z udziałem GDDKiA. Na zaproszenie przewodniczącej FSGV p. Elfride Sauerwein-Braksiek, w tegorocznym Kongresie uczestniczyli przedstawiciele PKD: Piotr Heinrich - osobisty wysłannik Prezesa Zbigniewa Kotlarka, Wiesław Dąbrowski – członek Zarządu, pełnomocnik ds. kontaktów międzynarodowych i Tomasz Orłowski – p.o. Dyrektor Biura.

Obrady Kongresu toczyły się na terenie Targów Erfurckich w stolicy Turyngii. Oprócz sesji tematycznych, uczestnicy mogli obejrzeć wystawę z udziałem wielu firm, obecnych na rynkach całej Europy. Organizatorzy przygotowali również bogaty program imprez towarzyszących, połączonych z poznawaniem atrakcji zabytkowego starego Erfurtu.

Czytaj też rozmowę portalu viaexpert.pl z szefową FSGV E. Sauerwein-Braksiek

Polecane artykuły

Śląskie Forum Drogownictwa tro jedna z tych imprez PKD, które cieszą się nieodmiennym zainteresowaniem. Fot. PKD

2019: bogaty kalendarz imprez

Popularne fora regionalne na Śląsku oraz Warmii i Mazurach, sprawdzone imprezy sportowe i kolokwia eksperckie – to filary oferty programowej PKD na rok 2019, którą Zarząd zatwierdził 12 grudnia.

Końcowym akcentem warsztatów było zaprezentowanie wniosków wypracowanych w grupach roboczych. Fot. Anna Rogalińska, viaexpert

Polscy i niemieccy drogowcy na roboczym spotkaniu w Szczecinie

„Chcemy dzielić się doświadczeniami i uczyć od siebie” - zadeklarowali uczestnicy polsko - niemieckiej konferencji ekspertów z dziedziny drogownictwa, która obradowała 5-7 grudnia br. w Szczecinie.

Budowa drogi S17 w woj. lubelskim. Fot. GDDKiA

Do zakochania w betonie jeden krok

Doświadczenia Zamawiającego oraz generalnych wykonawców z budowy drogi S17 z Kurowa do węzła „Lubelska” były 29 listopada tematem specjalnej sesji II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej.