Gambit 2018 o innowacjach w bezpieczeństwie

Tegoroczna konferencja Gambit była poświęcona przeglądowi realizacji projektów RID dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa.

Rozwój Innowacji Drogowych na rzecz bezpieczeństwa: perspektywa krajowa i regionalna - to tytuł XII Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2018, która zakończyła się 13 kwietnia w Gdańsku. Kontynuuje ona tradycje odbywającego sie co dwa lata seminarium pod tą samą nazwą, organizowanego przez Katedrę Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Tegoroczna konferencja była znacznie bardziej niż poprzednie skupiona na krajowych badaniach dotyczących bezpieczeństwa. W jej trakcie dokonano przeglądu projektów realizowanych w ramach programu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad "Rozwój Innowacji Drogowych RID". Rozpoczęte przed dwoma laty badania objęte programem zmierzają do końca, większość referatów prezentowała w syntetyczny sposób stań badań i wstępne wnioski.

Ważną cechą tego programu - jak zwrócił uwagę prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej - jest jego interdyscyplinarność: w konsorcjach badawczych uczestniczyli przedstawiciele różnych kierunków, nie tylko technicznych ale także np. ekonomiści czy psychologowie. Co za tym idzie - nawiązały się nici współpracy między różnymi uczelniami. W badaniach na potrzeby projektów brało udział wielu młodych pracowników nauki, zdobywając cenne doświadczenia - zwrócił uwagę prof. Kazimierz Jamroz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Młodzi naukowcy mogli zaprezentować wyniki swoich badań podczas specjalnie im dedykowanej sesji, a także podczas sesji tzw. plakatowej. Przy plakatach streszczających i ilustrujących efekty badań, ich autorzy udzielali wyjaśnień zainteresowanym. Na zakończenie konferencji przyznano nagrody za najlepsze prace dla młodych naukowców. Pierwsze miejsce zdobyła Sylwia Pogodzińska z Politechniki Krakowskiej jako współautorka opracowania modeli wypadkowych dla różnych typów infrastruktury rowerowej.

Polecane artykuły

GAMBIT 2016

Gambit 2016: Prędkość znowu zabija

W dniach 17-18 listopada 2016 br. w Gdańsku odbyło się XI Międzynarodowe Seminarium brd GAMBIT 2016 W przyjętych wnioskach zaapelowano o wzmożenie walki z przekraczaniem prędkości na drogach.

Gambit 2014: jubileusz na roboczo

Gambit 2014: jubileusz na roboczo

Po raz dziesiąty na Politechnice Gdańskiej odbyło się międzynarodowe seminarium bezpieczeństwa ruchu drogowego Gambit. W zakończonej 4 kwietnia konferencji jak zwykle uczestniczyło grono wybitnych specjalistów tej tematyki z Europy.

Gambit 2012 o dekadzie działań na rzecz BRD - 26-27.04.2012

Rola Polski w realizacji "Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020" była tematem IX Międzynarodowego Seminarium GAMBIT 2012, które obradowało w Gdańsku.