21 czerwca Walne Zebranie Członków

Zarząd PKD zwołał Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 21 czerwca (czwartek) o godz. 11:00 w Warszawie.

Na posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 28 marca ustalono, że tegoroczne Walne Zebranie Członków odbędzie się w Centrum Konferencyjnym "Żurawia" przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 11:00, a w przypadku braku quorum, wyznaczono drugi termin na godz. 11:15. W proponowanym porządku obrad znalazły się tradycyjnie sprawozdania z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2017 i przyjęcie planów na rok 2018.

Zarząd Stowarzyszenia powołał również, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z 2017 roku, Kapitułę honorowych wyróżnień Polskiego Kongresu Drogowego. Do jej zadań będzie należało przyznawanie tytułów "Zasłużony dla Sprawy Drogowej" oraz "Zasłużony drogowiec...." (z określeniem regionu, którego dotyczy).

Zarząd zatwierdził także porozumienie PKD-PIARC o zasadach pełnienia funkcji Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, podpisane w Gdańsku 23 lutego. Rozpatrzono również wnioski zgłoszone podczas ostatniego Walnego Zebrania i stwierdzono, że wszystkie są realizowane w bieżącej działalności stowarzyszenia.

Polecane artykuły

Prezesi PKD Zbigniew Kotlarek (z lewej) i PIARC Claude Van Rooten chwilę po podpisaniu memorandum. Fot. PKD

Porozumienie PKD z PIARC

23 lutego w Gdańsku podpisane zostało porozumienie określające

zasady funkcjonowania PKD jako narodowego komitetu Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Walne Zebranie Członków PKD 2017. Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący  Zebrania Piotr Heinrich i prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek

Wizja przyszłości PKD

Strategia "Kongres 2025" przyjęta 27 czerwca wyznacza cele, do których będzie dążyć stowarzyszenie PKD w perspektywie 100. rocznicy Kongresów Drogowych w Polsce.

Pierwsi "Zasłużeni dla sprawy drogowej"

Podczas jubileuszu PKD, w Kielcach, wręczone zostały pierwsze wyróżnienia "Zasłużony dla sprawy drogowej". To podziękowania dla najgodniejszych z nas - powiedział prezes PKD Zbigniew Kotlarek.