Suwałki: betonowa alternatywa

Nawierzchnie betonowe zyskują popularność nie tylko na drogach szybkiego ruchu, ale także na drogach lokalnych - dowodów na to przytoczono wiele podczas II Wschodniego Forum Drogowego.

Konferencja "Kruszywo-Cement-Beton" odbyła się w ramach II Wschodniego Forum Drogowego, które odbywało się w Suwałkach w dniach 15-16 marca. Poza tematem potencjalnej reaktywności alkalicznej kruszyw do betonów, jej tematem wiodącym były technologie budowy dróg o nawierzchni z betonu cementowego. Takie nawierzchnie ma obecnie w Polsce przeszło 650 km autostrad i dróg ekspresowych oraz ponad 800 km dróg lokalnych. Będzie ich coraz więcej, z betonu są lub będą budowane Via Baltica z Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą czy S17 z Lublina do Warszawy.

Wprawdzie najstarsze przykłady budowy dróg betonowych na ziemiach polskich pochodzą sprzed ponad 100 lat, ale na dobre zaczęto je budować w naszym kraju w latach 90. XX wieku. Właśnie wtedy postawiono tezę, że beton jest technicznie i ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla nawierzchni asfaltowych - powiedział Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. Duże zasługi dla popularyzacji betonu położył prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej, autor fundamentalnej pracy "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego", wydanej w 2004 r. oraz wielu poradników i broszur. W 2014 roku GDDKiA i Politechnika Wrocławska opublikowały Ogólne Specyfikacje Techniczne - Katalog typowych konstrukcji sztywnych.

Beton kusi...

Zalety nawierzchni betonowych są znane: większa trwałość (przeciętnie 2,5 – 3,5 razy większa niż asfaltowych), brak zjawiska koleinowania (przy nowoczesnych rozwiązaniach gwarantowana jest żywotność 40 – 50 lat przy obciążeniach rzędu 130 kN/oś), jasność - która przekłada się na lepszą widocznośćw złych warunkach atmosferycznych i mniejsze opory toczenia, co daje w efekcie mniejsze nawet o 5-10% zużycie paliwa.

Do tej pory natomiast nawierzchnie betonowe uchodziły za droższe rozwiązanie. Jednakże z analiz Stowarzyszenia Producentów Cementu wynika, że - zwłaszcza przez pryzmat "whole life costs" czyli kosztów całego życia, drogi betonowe są w sumie wyraźnie tańsze. Dane pochodzące z Czech pokazują, że począwszy od 6-7 roku eksploatacji, łączny koszt budowy i utrzymania dróg betonowych jest niższy od dróg asfaltowych, a po upływie 20 lat ta różnica jest wręcz dramatyczna. Sam koszt budowy zależy od kategorii ruchu: tylko dla dwóch najniższych kategorii obciążeń czyli KR 1 i KR 2 asfalt wypada taniej, począwszy od KR 3 aż po KR 7 - przekonywał P. Kijowski.

Polecane artykuły

Otwarcie II Wschodniego Forum Drogowego. Od lewej: Zbigniew Kotlarek - prezes PKD, Wojciech Borzuchowski - dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku, Czesław Renkiewicz - Prezydent m. Suwałki  i Krzysztof Barbachowski - zastępca dyrektora Podlaskiego ZDW. Fo

Drogi międzynarodowe, kruszywa lokalne

Lokalne kruszywa polodowcowe nie powinny być wykluczane z użycia do budowy konstrukcji nawierzchni na drogach szybkiego ruchu - to główny wniosek II Wschodniego Forum Drogowego.

Układanie nawierzchni betonowej w okolicach Czarnowąsów przez firmę Budopol. <br>Źródło: prezentacja Piotra Smolarczyka

Betonowe drogi nie tylko krajowe

Zanim jeszcze wybuchły spory związane z decyzją GDDKiA o wybudowaniu w technologii betonowej blisko trzeciej części dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych do 2020 roku, podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Drogowego w Toruniu odbyła się sesja poświęcona możliwościom stosowania nawierzchni betonowych na drogach lokalnych. Barierą nie jest sama technologia, lecz rachunek ekonomicznych korzyści.


Ta droga będzie miała nawierzchnię asfaltową, ale technologia wykonywania nawierzchni wzbudza ożywione dyskusje. Fot. GDDKiA

Czarno-białe drogowe debaty

Każdy z rodzajów nawierzchni drogowych ma swoje zalety i ograniczenia, o wyborze powinny decydować nie tylko kwestie techniczne – to najlepsze podsumowanie dyskusji „Asfalt czy beton?" w Krakowie.