90 lat od pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego

90 lat temu, 3 stycznia 1928 roku rozpoczęły się obrady Polskiego Kongresu Drogowego - pierwszego takiego wydarzenia w dziejach polskiego drogownictwa.

Kongres stanowił zwieńczenie kilkuletnich starań inżynierów i innych przedstawicieli środowisk technicznych. Idea zwołania Kongresu została sformułowana w 1925 roku, podczas Zjazdu Inżynierów Drogowych w Warszawie. Nazwa Kongres Drogowy nawiązywała do światowych kongresów drogowych, które od 1908 roku organizowało Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC. Polska od 1919 roku była członkiem tej organizacji.

W 1925 roku powołano komitet organizacyjny Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych i rozpoczęto przygotowania do Kongresu. Jak pisze w swym opracowaniu Marceli Bochenek z Wydziału Historii Drogownictwa - muzeum w Szczucinie, na dzień 2 stycznia 1928 roku do stowarzyszenia należało 473 członków, a w dniu otwarcia Kongresu zapisało się jeszcze przeszło 100.

Otwarcie kongresu nastąpiło 3 stycznia 1928 roku o godzinie 13.00, w auli Politechniki Warszawskiej, z udziałem Ministra Robót Publicznych inż. Jędrzeja Moraczewskiego. Obradom przewodniczył stojący na czele stowarzyszenia inż. Melchior Nestorowicz, dyrektor departamentu drogowego w Ministerstwie Robót Publicznych. „W Polsce gospodarka drogowa jest bardziej zaniedbana niż inne dziedziny życia gospodarczego, a polskie drogownictwo nękają trudne i palące zagadnienia. Wymaga ono ulepszeń i reorganizacji. Na cele gospodarki drogowej brak jest środków materialnych, a poziom techniki drogowej pozostawia dużo do życzenia. Te kapitalne zagadnienia wymagają przeprowadzenia poważnych studiów i pracy. Są to zagadnienia wyłącznie natury gospodarczej, technicznej czy finansowej. Apolityczne. Polityka nie powinna mieć do nich dostępu. Są to zagadnienia, które powinny być traktowane i rozpatrywanie poważnie i obiektywnie. Nie można i nie wolno spraw technicznych, drogowych traktować po dyletancku, bo to się mści, powodując straty materialne i przyczyniając do pogorszenia stanu dróg - mówił podczas inauguracji obrad.

Kongres trwał 3 dni. Poza sesją inauguracyjną, obradował w sekcjach tematycznych. Były to: Sekcja Techniczna, Organizacyjno-Administracyjna i Gospodarczo-Finansowa. Wyniki obrad sekcji złożyły się na przyjęte na koniec Kongresu uchwały. Kongresowi towarzyszyła Wystawa Drogowa w gmachu Politechniki i na dziedzińcu.

Łącznie przed II wojną światową odbyły się 4 Kongresy Drogowe. Do tej tradycji nawiązuje stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, reaktywowane w 2005 roku. W roku 2006 zorganizował ono pierwszy po wojnie, a w sumie piąty Polski Kongres Drogowy. W roku 2017 PKD zostało uznane przez PIARC za Komitet Narodowy tej światowej organizacji, na której wzorowali się założyciele przedwojennego Kongresu. Po 90 latach historia zatoczyła w ten sposób koło.


Opracowanie Marcelego Bochenka.

Polecane artykuły

Zapisz się na Kongres Zimowy ze zniżką

Do 31 grudnia obowiązuje zniżkowa cena (early bird rate) dla rejestrujących się na Zimowy Kongres Drogowy w Gdańsku (20-23 lutego 2018). Nie warto zwlekać!

Prezentacja Iwony Zielińskiej, ekspertki OIGD. Fot. KZP

Prawo zamówień rok po nowelizacji

Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym po ponad roku od nowelizacji Prawa zamówień publicznych było tematem konferencji zorganizowanej 11 grudnia przez Grupę Doradczą KZP.

Krynica - Zdrój w promieniach grudniowego słońca. Fot. PKD

Krynica wiedzy o środowisku

Kompleksowym przeglądem problemów na styku transportu oraz budownictwa drogowego i środowiska naturalnego była zakończona 8 grudnia w Krynicy konferencja TRANSEIA 2017.